Ny Idrottsombudsman och visselblåsartjänst på Riksidrottsförbundet

Behöver du stöd och råd för att veta hur du kan agera när någon bryter mot idrottens värdegrund?

Den 15 november var första dagen för RF:s nya Idrottsombudsman och visselblåsarfunktion, en åtgärd som Gymnastikförbundet välkomnar.

Idrottsombudsmannen är tänkt att stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan i sådana fall. Läs mer på RF:s webb, där även alla nummer och kontaktvägar finns.

Inför Riksidrottsmötet 2017 skickade Gymnastikförbundet ett förslag kopplat till det etiska området, med en ny etisk kod, idrottsombudsman och ändrade preskriptionstider, vilket du kan läsa mer om här.

- Vi välkomnar det beslut som RF/SISU:s styrelse tog i helgen, vilket ligger helt i linje med det vi föreslog till Riksidrottsmötet i syfte att göra idrotten och gymnastiken till en ännu mer trygg miljö, kommenterar Johan Fyrberg, som även ser fram emot resultatet av RF:s arbete med den nya koden och översyn av regelverket för hela idrotten.

Lösningarna finns i ledarskapet

Gymnastikförbundet fortsätter arbetet med att jobba för trygga idrottsmiljöer på samma sätt som tidigare och det görs inga ändringar i Gymnastikombudsmannens och Juridisk Nämndens uppgifter, eller det fortsatta arbetet.

- Just nu pågår en oberoende extern utredning kring hur våra system och vårt arbete inom det etiska arbetet har fungerat. Utifrån resultat som framkommer där, kan emellertid justeringar komma att föreslås, berättar Johan.

- Över tid har lärt oss att dessa frågor är komplexa. Det är bra att vi har strukturer på plats, men de kommer inte kunna hantera alla frågor, utan lösningen sitter framförallt i ledarskapet och kulturen och just därför ses också hela utbildningssystemet över. Där kommer ledarskap ta en mer framträdande roll. Samtidigt ökar vi också förutsättningarna att utveckla det medicinska området, både vad avser det förebyggande och genom konkreta insatser då det kan behövas.

- Sammantaget är det allra viktigaste det förebyggande arbetet och där sker ett oerhört fint arbete i gymnastiksverige, där föreningarna själva agerar om problem uppstår, men också känner att de kan ta hjälp kring svåra områden, avslutar Johan.

   

Publicerad: 2018-11-16

UPPTÄCK MER