Ny Ethics Foundation och stort genomslag för parkouren under FIG-kongressen

Helgens kongress för internationella gymnastikförbundet, FIG, är avslutad och Sverige representerades av Johan Fyrberg och Per Sjöstrand.

Titta på filmen för att se hur det går till på en kongress! 


 

Kongressen inleddes med rapporter från respektive verksamhet, som styrs av de tekniska kommittéerna inom FIG. För svensk del var Margaret Sikkens Ahlquist, som är president i kommittén för Gymnastics For All uppe i talarstolen och gjorde en fin presentation av verksamheten. Hon lyfte bland annat fram hur Gymnastics for All, med träning i alla åldrar och uppvisningsevenemang bidrar till gymnastiken som helhet. Kommittén har som mål att nå ut i många länder, detta bland annat genom sina mötesplatser som hålls årligen. Margaret slog givetvis ett slag för nästa års Gymnaestrada som går i Dornbirn i Österrike. Läs mer om Gymnaestradan här.

  


Margaret Sikkens Ahlquist i talarstolen på kongressen i Baku.

 

FIG:s tävlingsdiscipliner (kvinnlig och manlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, trampolin, aerobic och acrobatic gymnastics) redogjorde även de för vilka aktiviteter som genomförts under året. Kring det framåtriktade arbetet ska vi som förbund aktivt ta del av den process som just nu pågår kring mästerskapen samt kvalprocesserna till VM och OS.

 

- FIG är inte nöjd med dagens upplägg av de stora mästerskapen. Det finns önskemål om att få ner antal dagar och antal gymnaster som tävlar, samtidigt som man vill att antalet deltagande länder ska öka. Det blir för långa tävlingar både för publik och aktiva, sammanfattar Johan Fyrberg diskussionen.

 

Beslut kring eventuella förändringar ska fattas under våren 2019 och innan dess vill man vill ha feedback på de förslag som läggs fram. Den rytmiska kommittén berättade att de påbörjat ett förändringsarbete ”New Reform Project”, men hade under kongressen inte mer info kring detta att förmedla.

 

Beslut om Ethics Foundation

Ett viktigt beslut under helgen var att införa en så kallad Ethics Foundation. Det är en oberoende struktur som vid sidan av och på uppdrag av FIG ska hantera etiska, disciplinära och stödjande/rådgivande frågor inom den internationella gymnastiken. Givetvis har händelserna i USA påverkat diskussionen och fallet i USA exponerades tydligt under kongressen. Beslutet gav en stark signal om att gymnastiken inte accepterar och ska göra allt man kan för att motverka alla typer av övergrepp och kränkningar.

 

- Vi ställer oss bakom beslutet om en Ethics Foundation. Beslutet visar att de etiska frågorna är viktiga och nu har vi både FIG och Riksidrottsförbundets strukturer att ta hjälp av och se som komplement till det arbete som pågår inom Svensk Gymnastik. Men det är såklart i ledarskap och kulturer som förändring sker och här är det en lång resa kvar på den internationella arenan, kommenterar Johan Fyrberg beslutet. 

 

Rent praktiskt så kommer arbetet påbörjas under 2019. Regelverk och finansiering är på plats och Ethics Foundation har genom beslutet en styrelse och ansvariga som arbetar med frågorna, så startsträckan bedöms bli kort.

 

Parkouren, en del av FIG

En stor fråga under kongressen var parkourens roll inom det internationella förbundet. Sedan drygt ett år tillbaka har det funnits en motsvarande arbetsgrupp som arbetat med införandet och det har genomförts två världscupstävlingar. Frågan på bordet i Baku var om parkouren skulle röstas in som en disciplin bland de andra eller inte. Beslutet visade på ett glasklart ja på den frågan.

 

- Vi var överraskade, och jag tror att även FIG:s styrelse var det, att så många länder slöt upp bakom parkouren, säger Johan Fyrberg.  

 

Argumentationen som fått fäste är att parkouren kommer bidra till att utveckla gymnastiken och nå fler utövare. Framförallt inom de länder som kanske inte har den långa traditionen eller förutsättningar för de klassiska OS-grenarna, inte minst genom att det inte krävs några stora investeringskostnader för redskap för att komma igång med verksamhet. Många ser möjligheter att nå fler barn och unga, inte minst via samarbeten med skolan.

 

- Det svenska bidraget till debatten var att vi kunde lyfta fram våra erfarenheter kring inkludering, vikten av att arbeta med ett underifrånperspektiv samt att vara försiktig med tävlingar. I de här läget kan tävling till och med kan vara kontraproduktivt, säger Johan Fyrberg.

 


Johan Fyrberg i argumenterar för att det är viktigt att arbete med parkouren görs på rätt sätt och att man ser på idrotten snarare som en tränings- än en tävlingsform. Foto: AGF

 

Flera stadgeändringar

Det var många stadgeförändringar att hantera under kongressen. Inte minst utifrån den nyantagna etiska strukturen och beslutet kring parkour men också kring området ”good governance”, där det blev många timmars förhandlingar.

 

De tekniska kommittéerna, vilka styr respektive verksamhet eller grenar inom FIG har sedan två år en teknisk koordinator, Steve Butcher. Han lyfte fram ett förslag som bland annat berörde hur de tekniska kommittéerna ska sättas samman, samt regler kring vilka domare som får skickas till mästerskap. Då förslaget inte nådde 2/3 majoritet, vilket krävs för beslut, gick det inte igenom.

 

Ett exempel där ledningsfrågorna rörde på sig i positiv riktning var att FIG:s medlemmar tog beslut om ökad jämställdhet. Beslutet innebär att alla kommittéer och organ inom FIG (där verksamheterna har utövare av båda könen) framöver ska vara representerade av minst 30 procent av det underrepresenterade könet.

 

- Beslutet är kanske inte så uppseendeväckande för oss i Europa, då vi ligger längre fram i de här frågorna än i andra delar av världen. Sverige är till exempel ett av fyra länder som har en jämställd styrelse, så det är bra att FIG tar steg i rätt riktning, kommenterar Johan Fyrberg beslutet.

 

Stort intresse för Teamgym

Truppgymnastiken, eller TeamGym som det heter på engelska, hade ingen egen punkt på agendan men fick ändå ett stort utrymme.

 

Uppmärksamheten kan vi till stor del tacka Per Sjöstrand för. Många känner Per som domare, från TTK, ledare eller gymnast, han personifierar till stor del truppgymnastiken utveckling i Sverige. Idag är Per Sjöstrand President i TeamGym-kommittén i det Europeiska Förbundet UEG och driver där truppgymnastiken framåt på den internationella arenan tillsammans med sina kollegor i kommittén.

 

I mars i år var Per och besökte FIG:s styrelse för att presenterade TeamGym och under kongressen blev det tydligt att det långsiktiga arbetet har gett avtryck. I sitt inledningstal på kongressen på berättade FIG-Presidenten Morinari Watanabe att organisationen tittar på och utvärderar om TeamGym på sikt ska bli en del av FIG-familjen.

 

 


Detta glada EM-guld-gäng mötte alla delegater i hotellobbyn i Baku.

 

Under kongressen hade UEG också en TeamGym-monter på plats med alltifrån bildmaterial på väggarna och rörlig bild från olika tävlingar till informations- och videomaterial om TeamGym som alla delegater på kongressen fick med sig hem – allt för att öka intresset och kunskapen om tävlings- och träningsformen. På kongressen marknadsfördes även nästa EM 2020 där UEG tillsammans med FIG beslutat att göra det till ett öppet EM, där länder från hela världen är välkomna att deltaga.

 

- Jag upplevde stor nyfikenhet och intresse för TeamGym under kongressen. Under dagarna i Baku hann vi uppskattningsvis med att samtala med över 40 länder. Möjligheten att nå nya målgrupper, behålla gymnaster längre upp i åldrarna och att tävla tjejer och killar tillsammans var områden som många tyckte var spännande och hade frågor kring. Det känns verkligen som att det här var början på en resa att bli inkluderade i FIG, avslutar Per Sjöstrand.

 

 

Läs mer om kongressen på FIG:s webb.

 

 

 

 

Publicerad: 2018-12-06

UPPTÄCK MER