Dags att skicka in årsrapporten

Vi vill påminna er om att skicka er årsrapport till Gymnastikförbundet, för perioden 1/1 – 31/12 2018, som är underlag för medlemsavgiften 2019.

Redan skickat in er rapport? Toppen!

Om inte?
Sista datumet för att rapportera är

den 25 februari 2019

. Alltså samma dag som LOK-stödsansökan, vilket vi hoppas underlättar för alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill påminna om varför det är så viktigt att årsrapporten skickas in:


  • Föreningens lag och gymnaster fårintedelta på nationella tävlingar om inte årsrapporten har skickats in.
  • Föreningar som inte skickar in årsrapporten mister sina medlemsförmåner t.ex. olycksfallsförsäkring i Pensum, söka Idrottslyftet och få lokalt aktivitetsstöd.
  • Föreningar som under två av varandra följande år inte rapporterat, och därmed inte betalat årsavgiften, blir enligt Gymnastikförbundets stadgar föremål för uteslutning.

Klicka här för mer information om årsrapporten

Publicerad: 2019-01-22

UPPTÄCK MER