Årsrapporten

Vad är årsrapporten?

Alla Gymnastikförbundets medlemsföreningar är skyldiga att i början av varje år skicka in en årsrapport. I årsrapporten uppger föreningen hur många medlemmar (gymnaster, ledare, styrelse, stödmedlemmar) de har samt hur många av dessa som är ledare. Föreningen anger också antalen för respektive ålderskategori.

Nuvarande årsrapportsperiod
1 jan - 31 dec 2023 - avser 2024 års medlemsavgift

Medlemsavgift
Årsrapporten utgör faktureringsunderlag för medlemsavgiften, som baseras på antal medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är jämte statsanslagen den största intäktskällan för Gymnastikförbundet, och är därmed fundamentet för förbundets ekonomi. För att klara av de betydande ambitionshöjningarna som finns beskrivna i Svensk Gymnastik Vill och Strategi 2028 beslutade Förbundsmötet 2020 att justera medlemsavgiften enligt följande:

 • att medlemsavgiften höjs till 36 kr per medlem,
 • att minimiavgiften per förening ska kvarstå på 1000 kr
 • att maximiavgiften per förening höjs till 65 000 kr, samt
 • att minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla till studentidrottsföreningar.

Om en förening under två av varandra följande år inte skickat in årsrapport, och därmed inte betalat medlemsavgift, blir föreningen utesluten ur förbundet (Gymnastikförbundets stadgar, 7 kap, 2 §). Årsrapporten ska enligt Gymnastikförbundets riktlinjer ta hänsyn till avslutat kalenderår - 2023 års årsrapporter skickas in under 2024 och 2024 års under 2025.

Digitalt medlemsregister
För de föreningar som redan har kopplat hela sitt medlemsregister till IdrottOnline sker en automatisk summering av antalet medlemmar i de olika åldersgrupperna (ingen manuell summering krävs, men siffrorna bör kontrolleras så att de stämmer).

De föreningar som ännu inte har sitt uppdaterade medlemsregister kopplat till IdrottOnline kan manuellt skriva in antalet medlemmar i respektive ruta.

Uppgifterna som föreningen skickar in till Gymnastikförbundet lagras samtidigt på föreningens IdrottOnline-sida. Efter inskickad årsrapport kan uppgifterna korrigeras av Gymnastikförbundet om något rapporterats felaktigt.

Här finns en manual för hur ni fyller i årsrapporten i IdrottOnline


Kontrollera era kontaktuppgifter i IdrottOnline
Det är viktigt att aktuella kontaktuppgifter till er förening finns i IdrottOnline så att alla som söker sig till er hittar rätt, men också för att det är därifrån uppgifter hämtas inför utskick från RF och Gymnastikförbundet.

Uppdatera verksamhet/disciplin i IdrottOnline
Det är också viktigt att IdrottOnline är uppdaterat med vilka verksamheter föreningen har så att t ex rätt information dyker upp via funktionen Hitta förening. Så här gör ni:

 1. Logga in på https://login.idrottonline.se
 2. Användarnamn och lösen – som ni fått från RF (glömt lösenord - klicka på ”glömt lösenord” så skickas ett nytt)
 3. Klicka på fliken Administration, högst upp
 4. Välj Gymnastik (för flersektionsföreningar)
 5. Klicka på Föreningsinfo, i vänstermenyn
 6. Välj Organisationstillhörighet
 7. Välj fliken Gren/klass
 8. Fyll i de verksamheter/discipliner ni har i föreningen
 9. Tryck Spara


Pappersblankett
Om föreningen vill fylla i pappersblankett i stället finns den att hämta här.  Pdf, 99 kB.Genom att skicka in pappersblanketten godkänner samtidigt föreningen att Gymnastikförbundet har rätt att registrera föreningens uppgifter i IdrottOnline.

Deadline för rapportering är den 25 februari.

OBS! Efter 25 februari utgår en förseningsavgift om 100 kr. Efter påminnelse 2 tillkommer ytterligare en avgift om 600 kr.


Frågor om årsrapporten - kontakta
Ronald Andersson, 08-699 64 91, ronald.andersson@gymnastik.se
Camilla Wahlberg, 08-699 64 89, camilla.wahlberg@gymnastik.se