Bilda ny förening

Vad kul att ni vill bilda förening!

Idrottsrörelsen bygger på föreningsverksamheten och de demokratiska former och möjlighet till påverkan för varje enskild medlem som det ger. Läs mer om detta här.

Riksidrottsförbundet (RF) har sammanställt en lista med allt som är bra att tänka på när man vill bilda en ny förening. Börja med att spana in den här.

Om ni vill bli medlemmar i Gymnastikförbundet är bra att redan från början också ha läst på om hur man blir medlem i förbundet. Det kan man läsa här. Riksidrottsförbundet kräver t.ex. ett beslut från ett föreningsmöte för att ni ska kunna bli medlemmar i Gymnastikförbundet. Det kan därför vara smart att lägga till det på dagordningen för föreningens bildandemöte, även om det inte står med på listan som står på RF:s sida. Ett föreningsmöte är ett möte som alla föreningens medlemmar är kallade till och kan delta i. Det kan t.ex. vara bildandemötet, årsmöte eller extra årsmöte.

Det är också viktigt och roligt att bestämma vad föreningen ska heta! För att bli medlem i Gymnastikförbundet finns det vissa regler man måste följa även när det gäller namnet. De har bestämts av RF och alla förbund och föreningar måste följa dem:

  1. Föreningsnamnet bör visa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott, dvs ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med, i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, "gymnastik”, ”gymmix”, ”parkour”, "skidor" osv.
  2. Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening kommer inte att godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
  3. Namn på idrottsförening bör inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
  4. Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening. Namnet bör inte heller innehålla ordet ”allians” eftersom det vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.

Föreningen behöver också ha ett organisationsnummer. Det ansöker man om hos Skatteverket. Ni kan endera skicka in en egen ansökan här eller klicka i att RF ska skicka ansökan till Skatteverket när ni ansöker om att bli medlem i Gymnastikförbundet.

Vill ni ha hjälp med något? Kontakta gärna förbundets verksamhetsutvecklare Helen Åkerman:
helen.akerman@gymnastik.se eller tfn: 08-699 64 74