Utbildningar och samarbeten

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Om ni exempelvis vill ha stöd i att utveckla ert styrelsearbete kan ni tillsammans med ert lokala SISU-distrikt diskutera igenom era behov och önskemål. SISU hjälper sedan till att anpassa upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser utifrån det ni tillsammans kommer fram till.

Varje SISU-dristrikt har en konsulent som är gymnastikens kontaktperson.