Arbetsgivare och anställning

Alla arbetsgivare som anställer personal är skyldiga att följa arbetsmarknadens lagar, avtal bestämmelser. Hos Unionen finns en samlad genomgång av lagar inom arbetsrätten med länkar till respektive lagrum.

Generellt rekommenderar vi arbetsgivare inom idrottsrörelsen att bli medlem i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen, likväl som vi rekommenderar den anställde att bli medlem i Unionen. I bägge fallen är det de organisationer som är experter inom respektive område. Med syfte att stödja, hjälpa och företräda i förekommande fall.

Ett annat generellt råd är att alltid teckna anställningsavtal som innefattar kollektivavtal för berört område (i vårt fall kollektivavtal mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen). I kollektivavtalet finns det mesta reglerat som angår både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Rekommendationer och rutiner vid anställning av tränare

Anställning av tränare inom Sverige

Gymnastikförbundet rekommenderar att en bakgrundskontroll/referenstagning görs innan anställning av tränare.

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar ska alla som har kontinuerlig och nära kontakt med barn visa upp ett begränsat registerutdrag från polisen.

Anställning av tränare som är medborgare i ett land inom EU

I enlighet med rekommendationer från FIG och Gymnastics Ethics Foundation ska föreningen ta kontakt med Gymnastikförbundet för att få stöd med bakgrundskontroll/referenstagning innan anställning av en tränare från ett annat EU-land kan ske.

Kontroll av motsvarande begränsat registerutdrag från polisen ska göras på samma sätt som för samtliga personer som har kontinuerlig och nära kontakt med barn.

Anställning av tränare som är medborgare i ett land utanför EU

I enlighet med rekommendationer från FIG och Gymnastics Ethics Foundation ska föreningen ta kontakt med Gymnastikförbundet för att få stöd med bakgrundskontroll/referenstagning innan anställning av en tränare utanför EU kan ske.

Kontroll av motsvarande begränsat registerutdrag från polisen ska göras på samma sätt som för samtliga personer som har kontinuerlig och nära kontakt med barn.

Det krävs även ett arbetstillstånd. Ansökan sker via Migrationsverket, läs mer här.

Därefter skickas en remiss på arbetstillståndet (AT-remiss) från Migrationsverket via Riksidrottsförbundet till Gymnastikförbundet som ska intyga att anställningen är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens positiva utveckling.

Utbildning

Förening som anställer tränare behöver dessutom säkerställa att personen uppfyller Gymnastikförbundets utbildningskrav. Detta gäller både rekrytering inom Sverige och från andra länder. För tränare verksamma utanför Sverige behöver dispens sökas för att eventuellt kunna tillgodoräkna sig likvärdig utbildning; alternativt få hjälp med att ta fram en utbildningsplan. Innan dispens sökes ska personen genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik. Gymnastikförbundets kurser ges på svenska, och föreningen är ansvarig för att eventuellt hjälpa tränare som inte har svenska som förstaspråk. Observera att en AT-remiss inte är att likställa med dispens för utbildning! Vid frågor, kontakta utbildning@gymnastik.se.

Skatteverkets webbseminarier

Skatteverket anordnar regelbundet webbseminarier som riktar sig till idrottsföreningar som är, eller som vill bli, arbetsgivare. Samt föreningar som vill lära sig mer om inkomstdeklaration för förening.

Ett av deras seminarium tar upp ämnet idrottsföreningen som arbetsgivare och ett annat behandlar inkomstdeklaration för idrottsföreningen.

Schemat för utbildningarna samt mer information och anmälan finns på denna länk.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Föreningen som är arbetsgivare och betalar arbetsgivaravgifter ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Idrottsföreningar som inte redovisar arbetsgivaravgifter eller gör skatteavdrag utan endast lämnar kontrolluppgift för t.ex. idrottsutövare behöver inte lämna arbetsgivardeklaration på individnivå, utan lämnar kontrolluppgift en gång per år.

Mer info gällande idrottsföreningar

Läs mer hos Skatteverket gällande arbetsgivardeklaration på individnivå