Föreningsjuridik

Samtliga valda styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens verksamhet och organisation (mellan föreningens årsmöten).
I det ansvaret ligger att ha kunskap om de regler, bestämmelser, stadgar och övrig lagstiftning som reglerar och berör föreningens verksamhet och medlemmar.

Riksidrottsförbundet har en bra fråga och svar-sida på sin hemsida. Dit kan man också skicka in sina egna frågor av juridisk karaktär. Läs här vilka områden de kan hjälpa till med.

Har du frågor om dataskyddsförordningen/GDPR hittar du information här.