Avsluta förening eller medlemskap

Avsluta medlemskap

En medlemsförening i Gymnastikförbundet kan när som helst avsluta sitt medlemskap i förbundet. Beslutet bör tas på föreningens årsmöte eller på styrelsemöte.
Föreningen begär utträde ur förbundet genom att fylla i detta formulär eller genom att maila info@gymnastik.se och ange föreningens namn och föreningsnummer, samt orsaken till begäran om utträde. Begäran ska göras av behörig firmatecknare från föreningen (vanligtvis ordförande).

Om föreningen sedan (efter en tid) önskar inträde igen, ansöker man om det enligt de anvisningar som finns. Då får föreningen tillbaka sitt föreningsnummer och alla andra förmåner som medlemskapet i förbundet medför.

Gymnastikförbundet tillämpar ej något "vilande medlemskap för föreningar". Antingen är föreningen medlem eller så begär man utträde ur förbundet enligt anvisningarna ovan.

Avsluta förening

Det kommer till slut en tid när det är dags att avsluta föreningen. Det är inte möjligt att göra en komplett lista över saker som man måste göra då, eftersom förutsättningarna är olika för olika föreningar. Den här listan är tänkt att göra arbetet lite lättare och ge en överblick över saker som kan vara bra att tänka på.

Här Pdf, 837 kB. kan du få tips och råd om saker som är bra att tänka på.

Det finns ofta många som har en relation till en idrottsförening och som skulle vilja få en möjlighet att tillsammans med andra minnas allt gott föreningen har gjort och kanske sörja att det inte gick att fortsätta. Om tid och möjlighet finns uppskattas det ofta att uppmärksamma avslutandet av föreningen på något sätt. Det kan t.ex. ske med en gemensam fest vid det andra föreningsmötet eller när allt är avslutat och klart och sista deklarationen är inskickad.