Namnbyte

En redan ansluten medlemsförening i Gymnastikförbundet kan ansöka om namnändring på föreningen. Till ansökan måste bifogas ett protokoll från årsmöte, där beslut om nytt namn på föreningen tas.

Efter att anmälan om namnändring har gjorts måste först Gymnastikförbundet och sedan Riksidrottsförbundet godkänna namnet.

Tänk på följande namnregler:

  1. Föreningsnamnet bör visa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott, dvs ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med, i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, "gymnastik”, ”gymmix”, ”parkour”, "skidor" osv.

  2. Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening kommer inte att godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.

  3. Namn på idrottsförening bör inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.

  4. Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening. Namnet bör inte heller innehålla ordet ”allians” eftersom det vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.

Ett organisationsnummer eller föreningsnummer måste anges och sedan klicka på "Sök namn" knappen för att kunna fylla i detta formulär.