FAQ - Frågor och svar

ALLMÄNT

Vad är en årsrapport?

I årsrapporten redovisar föreningen hur många medlemmar man har (gymnaster, ledare, styrelse). Antalet medlemmar ligger sedan till grund för föreningens medlemsavgift påföljande år. Medlemsavgiften är 36 kr per medlem eller max 65 000 kr och minimum 1000 kr per förening.

Måste vi skicka in en årsrapport?

Ja alla Gymnastikförbundets medlemsföreningar är skyldiga att i början av varje år skicka in en årsrapport.

INLOGG

Var loggar man in till IdrottOnline?

  1. Gå till https://login.idrottonline.se
  2. Ange användarnamn och lösen – som ni fått från RF (glömt lösenord - klicka på ”glömt lösenord” så skickas nytt lösenord till den e-postadress som finns angiven i IdrottOnline.

Hur gör vi för att aktivera vår IdrottOnline-sida?

Aktiveringen kan bara ske av föreningen själv. Anvisningar finns på www.IdrottOnline.se – klicka på support högst uppe i menyraden och tryck sedan på ”Aktivera IdrottOnline” högst upp.

Vem har behörighet att rapportera?

Det är föreningens Huvud- eller klubbadministratör som har behörighet att rapportera. Personen som rapporterar ska logga in med sitt personliga konto då årsrapporterna är knutna till roller i IdrottOnline.

Varför får jag inget mail när jag skickat efter nytt lösenord?

  1. Kontrollera att den e-postadress som är registrerad på dig i IdrottOnline stämmer. Om inte – kontakta Supporten för IdrottOnline för vidare hjälp.

När jag är inloggad - var lägger jag in siffrorna?

  1. Klicka på fliken Administration, högst upp
  2. Välj Gymnastik (för flersektionsföreningar)
  3. Klicka på Årsrapporter, i vänstermenyn
  4. Klicka på Skapa Föreningsrapport
  5. Kontrollera och fyll i era siffror (går att skriva över om de ej stämmer)
  6. Tryck Skicka SF

FÖRENINGEN

Vem är huvud- och klubbadministratör i min förening?

  1. Under Organisationsinfo i IdrottOnline kan den i din förening som har högre behörigheter se vilka som är huvud- och klubbadministratörer genom att läsa under Styrelse och administratörer. Gymnastikförbundet kan inte ändra dessa uppgifter då det endast är den egna föreningen som har den behörigheten. Kontakta Supporten om hjälp behövs.

Hur ändrar man föreningens uppgifter i IdrottOnline?

Om min förening använder SportAdmin/annat system – hur gör vi då?

Årsrapportering görs via IdrottOnline även om det inte används som huvudsakligt föreningsregister. Kontrollera därför medlemsantalen som visas automatiskt i IdrottOnline extra noga så att de stämmer mot verkligheten. RF:s rekommendation är att rensa medlemsregistret i IdrottOnline innan överläsning görs från Sportadmin/annat system så att medlemssiffrorna blir korrekta.

RF:s guide för rensning: Rensa medlemsregistret i IdrottOnline innan import från externt system.docx - Google Dokument

RAPPORTEN

Vilket antal är det man ska rapportera?

Ange totalt antal medlemmar, inklusive ledare, styrelse samt ev. stödmedlemmar

Ange också antal ledare i separat fält

Finns det någon manual för årsrapportering?

Siffrorna som visas i IdrottOnline stämmer ej – hur gör jag?

Medlemsantalen som visas hämtas automatiskt och räknar in alla medlemmar som står markerade som aktiva i IdrottOnline. Om medlemsantalen är felaktiga eller på annat sätt saknas, avbryt och uppdatera medlemsregistret, och skapa därefter föreningsrapporten på nytt. Siffrorna kan också ändras manuellt genom att skriva antal direkt i fälten.

Går det att rapportera på blankett i stället?

Önskas pappersblankett istället - läs mer här

ÖVRIGT

Varför får jag inte några utskick från Gymnastikförbundet, t ex om årsrapporten, per post?

Kontrollera att adressen under ”Kontakt till föreningen” i IdrottOnline stämmer.

Varför får jag inga e-postutskick från Gymnastikförbundet, t ex om årsrapporten?

Kontrollera att e-postadressen under ”Kontakt till föreningen” i IdrottOnline stämmer.

KONTAKT

Vem kontaktar jag för frågor?

För frågor kring IdrottOnline – kontakta Supporten för IdrottOnline, tel 08-699 61 50.

För övriga frågor om årsrapporten – kontakta Ronald Andersson, tel 08-699 64 91 eller Camilla Wahlberg, tel 08-699 64 89.