Utvecklingshelg med träning i fokus

Helgen 26 – 27 januari var det utvecklingshelg med träning i fokus på Bosön, den första av sitt slag. På plats fanns föreningar, Gymnastikförbundet och kommittéer - alla engagerade i utvecklingen av träningsverksamheten inom Svensk Gymnastik.

Inspirerande föreläsningar

Deltagarna hälsades välkomna av Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson och generalsekreterare Johan Fyrberg. Anna inledde med att prata om var gymnastiken befinner sig idag, var den är på väg, samt de utmaningar vi står inför. Från att ha arbetat mestadels med kroppen har samhället blivit mer fokuserat på dels att arbeta mer med huvudet, dels till att sitta still framför teknik. Vi ser ett underskott på motorisk kunskap, menar Anna.

Publiken fick chans att diskutera med varandra om vad man ser för utmaningar samt möjligheter för gymnastiken i detta samhälle. Bland annat nämnde några av deltagarma att de ser en vilja bland barn att testa på mycket inom gymnastiken, andra ser dock att det är en utmaning att nå ut i dagens mediebrus kring det som togs upp under helgen - att barn och unga behöver röra på sig mer. Ytterligare en utmaning som nämndes är att det är svårt att nå just den målgruppen då det inte blir naturligt för den.

Avslutningsvis berättade Anna om att invånarantalet växer och vi totalt sätt har ett bättre välmående, men en större socioekonomisk klyfta kopplat till utbildningsnivåer, inkomst och övervikt. Fler behöva alltså röra på sig och tillsammans inom Svensk Gymnastik kan vi bemöta de här målgrupperna.


Helgens andra föreläsning kom från Dean Krieallaars, Professor i University of Manitoba och expert på Physical Literacy. Deans föreläsning handlade om hur man ökar barn och ungas lust, förmåga och möjlighet att vara fysiskt aktiva genom goda miljöer. Bland annat berättade han om olika handlingsplaner som utvecklats för att få fler att röra sig och inte sitta still, varav ett reslutat har varit att inte bara säga ”bli aktiva” eller ”bli svettiga”, utan istället mer ”physical literate”.

En stor del i arbetet har varit rörelsekompetens, självförtroende, motivering för det man gör samt aktivt deltagande, som tillsammans bildar den cirkel som Dean menar behövs för den optimala träningsmiljön för barn och unga. Rörelsekompetensen bygger på utmaningar där både succéer och misslyckanden stärker individen. Självförtroendet får man framför publik, något som Dean är bekant med, då han även arbetar inom cirkusen. Motiveringen och deltagande bidrar även till att de aktiva har mer roligt och får en social koppling till det de gör.

Dean avslutar med en uppmaning till helgens deltagare: skaffa fler allierade från andra idrottsdiscipliner och arbeta mer med inkludering av alla grupper och kulturer, för att uppnå större framgång i rörelsearbetet. Vi är bra på det, menar Dean, och kan bara bli bättre.

”Good job, let’s make it a great job!” - Dean Krieallaars


Workshops

Träningshelgen bjöd även på workshops. Från Daniel Glimvert, utvecklingskonsulent med fokus på anläggningsfrågor på Gymnastikförbundets nationella kansli, fick deltagarna tipset att tänka både stort och smart när det kommer till anläggningsfrågan. Daniel introducerade även verktyg och statistik att ha med sig när föreningar möter sina politiker. Som ett tema på helgen betonar både Daniel och deltagare att samarbete mellan föreningar är A och O – tillsammans blir vi starkare i anläggningsfrågan.

Aron Schoug, doktorand i pedagogik på Stockholms universitet, och Kristoffer Berg, process- och projektledare på Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna, gav en workshop i hur man bäst motiverar och engagerar ideellt engagemang. Deltagarna fick diskutera tre psykologiska behov som krävs för detta engagemang: Känsla av samhörighet, känsla av autonomi, samt känsla av kompetens. Detta uppmuntras deltagarna att ta med tillbaka till sina föreningar för att se vad man med enkelhet kan implementera i arbetet redan idag.

Med på utvecklingshelgen var även Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig för inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Hennes workshop handlade om att skapa en inkluderande idrott. Sofia beskrev om hur dagens ledningsstrukturer i föreningar och förbund ser ut, vilket är ganska homogent och ensidigt, samt om hur man behöver titta på de normer man följer (och hur man förändrar dem). Deltagarna fick göra en övning där de fick identifiera deras föreningars normer samt vilka av dessa man behöver utmana för att leva upp till Svensk Gymnastik Vill och uppförandekoden.

Alla Kan Gympa-kommittén uppmuntrade andra föreningar att arbeta mer med inkludering och miljöskapande för fler grupper. En annan grupp lyfte fram att det behövs hjälp med verktygen för att faktiskt implementera inkluderingstänkandet i föreningarna; viljan är där, men mer konkret hjälp behövs.


Paneldebatt och vägen framåt

Helgen avslutades med en paneldebatt bestående av Leif Wiklund, regionsordförande för Region Mellansvenska, Nina Andersson, gruppträningskoordinator hos Borås träningscenter, Therese Holfve, ledare hos Tyresögymnastiken och Melker Eriksson, ordförande i Ungdomskommittén. Moderator var generalsekreterare Johan Fyrberg. Panelen sammanfattade helgen så här:

  • att det är viktigt med lekfull träning,
  • behovet av att finna tid och plats att göra de saker som tagits upp i helgen och få gymnaster att göra det,
  • vikten av att arbeta tillsammans för att nå ut till politiker om anläggningsfrågan, och komma ihåg att det tar lång tid att gå från idé till verklighet,
  • engagera andra och få dem känna sig välkomna och inkluderade.

Efter att helgen avslutades var stämningen hög och många var enade om att de har ett viktigt arbete framöver inom områden som lekfull och givande träning, inkludering, samarbete och engagemang. Sara Severinsson från GF Uppsalaflickorna, är en av de som deltog i träningshelgen och känner att det har varit en givande helg.

Klicka här för att lyssna på Saras tankar om helgen och vad hon tar med sig tillbaka till föreningen.


För mer information om utvecklingshelgens föreläsare, workshops och program, klicka här.

För att se mer bilder från utvecklingshelgen, läs gärna våra inlägg på Instagram och Facebook.

Publicerad: 2019-01-27

UPPTÄCK MER