Ny info på hemsidan om anläggningar

Tillgång till relevanta träningsmiljöer och anläggningar är viktigt och många gånger avgörande för Svensk Gymnastiks fortsatta utveckling. Gymnastikförbundet arbetar nu intensivt med anläggningsfrågan genom att stödja föreningar i deras arbete samt att lägga grunden för en offensiv opinionsbildning.

 

- För att Svensk Gymnastik fortsatt ska kunna utvecklas och kunna erbjuda alla barn, unga och vuxna möjlighet att träna och vara en den stora gemenskapen behöver vi hjälp från kommunerna genom att de tillhandahåller anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Ska vi fortsatt kunna erbjuda alla barn och unga möjlighet till en grundmotorisk utbildning behöver kommunerna och föreningarna arbeta tillsammans, säger Daniel Glimvert, anläggningsansvarig på Gymnastikförbundet

Förnyat och förbättrat material på webben

Gymnastikförbundet publicerar nu ett antal sidor på hemsidan för att föreningarna bättre ska kunna arbeta med/mot kommunerna för att skapa bättre förutsättningar för kommunens invånare i allmänhet och gymnastikföreningarnas verksamhet i synnerhet. På hemsidan kan ni nu läsa om hur en kommun fungerar och är uppbyggd och hur planprocesserna fungerar. Ni kan även läsa om hur ni som förening kan förbereda er inför ett möte med kommunen eller inför ett opinionsarbete för fler eller bättre utrustade anläggningar i kommunen.


- En av de viktigaste delarna när man ska arbeta med eller mot kommunen är samarbete. Det kan vara avgörande att samtliga föreningar inom Svensk Gymnastik i kommunen arbetar tillsammans när man ska träffa kommunen och kan man dessutom arbeta med andra föreningar i kommunen får man ofta pluspoäng hos de kommunala företrädarna. Därför lyfts detta särskilt fram på hemsidan, fortsätter Daniel


Du kan läsa om hur kommunen fungerar hur ni kan arbeta inför ett möte med kommunen här.

Reviderat intressepolitiskt program från Riksidrottsförbundet

Även Riksidrottsförbundet (RF) arbetar aktivt med anläggningsfrågan och lyfter upp den som en av de avgörande frågorna för idrottsrörelsens fortsatta utveckling. Nyligen publicerade RF en reviderad upplaga av det intressepolitiska programmet. I programmet lyfts sådant där RF ser att idrottsrörelsen behöver hjälp av stat och kommun för fortsatt kunna vara en relevant och stark rörelse i Sverige.


Tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer får stort utrymme i programmet som i huvudsak handlar det om att kommunerna ska behöva lyfta in idrottsanläggningar när de planerar för fler bostäder samt att de på ett bättre sätt ska arbeta tillsammans med idrottsrörelsen tidigt i planeringsstadiet. Men det visar även upp detaljer såsom vikten av att vem som ansvarar för säkerheten kring utrustning i idrottshallarna.


Du kan läsa mer om RF:s intressepolitiska program här. Pdf, 11 MB.

- Många av de delarna som RF lyfter kring anläggningar är viktiga för att Svensk Gymnastik ska kunna fortsätta utvecklas och Gymnastikförbundet arbetar därför nära RF i dessa frågor, avslutar Daniel

Publicerad: 2019-01-30

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer