När du ska möta din kommun

Här har vi samlat lite tips och idéer som kan hjälpa er nära ni ska möta er kommun. Det kan röra sig om att försöka få fler tider i hallar, få tillgång till utrustning eller för att försöka påverka dem att bygga fler hallar. För att få mer ingående information så rekommenderar vi att du även läser materialet:

"FÅ IGENOM DINA IDÉER - så fungerar kommunalt påverkansarbete" Pdf, 1007 kB.

Så fungerar en kommun

En bild

Totalt finns det 290 kommuner i Sverige och ingen är den andra lik. Vissa kommuner är stora till ytan och andra mindre, några har hundratusental invånare och andra har bara några tusen. Kommunerna har olika sätt att organisera sig, både avseende politiska nämnder och tjänstemannaorganisationen. Även föreningslivets storlek skiljer sig mycket i de olika kommunerna. Alla dessa sakerna är viktiga att ha med i beräkningarna när ni ska träffa er kommun.

Ta reda på hur beslut i just er fråga fattas i kommunen, är det ett politiskt beslut eller räcker det med ett beslut från tjänstemännen? Vilken nämnd/kontor är det som beslutar i just er fråga? Om ert ärende gäller nybyggnation är det vanligt att det är en annan nämnd/kontor, än den som har hand om idrott, som tar beslut.

Läs mer om hur en kommun fungerar under: Så styrs en kommun.

Förberedelse inför möte med kommunen

Det är viktigt att komma förberedd till ett möte med kommunen. Tänk på att gå igenom följande punkter innan ett möte eller ett påverkansarbete:

  • Föreningen behöver vara klara med överens om vad ni vill förändra.
  • Se till att ha gjort ett ordentligt kartläggningsarbete av kommunen.
  • Vilka kan vi samarbeta med?
  • Vilka budskap och argument ska vi lyfta fram?
  • Vilka bevis finns det för era budskap och argument?
  • Hur kan er förening bidra till samhällsnytta?
  • skapa en berättelse som berör beslutsfattarna.
  • Gör upp en konkret plan.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför möte med kommunen

Samarbete lönar sig alltid

Att samarbeta med andra föreningar lönar sig alltid när ni ska kontakta kommunen. Är ni flera föreningar som går var för sig till kommunen är det mindre chans att att de lyssnar. Kommunen ser sällan skillnaden mellan olika verksamheter inom Svensk Gymnastik, de ser endast att det är gymnastik. Så om det finns fler gymnastikföreningar i er kommun så är det avgörande att ni för fram era budskap och argument tillsammans. Kan ni dessutom samarbeta med föreningar från andra idrotter ger det oftast pluspoäng hos kommunen.

Läs mer om samarbete