Samarbete alltid en framgångsfaktor

En av de främsta framgångsfaktorerna vid påverkansarbete mot en kommun är samarbete med andra föreningar. Det kan vara samarbete med andra föreningar inom Svensk Gymnastik eller med föreningar från andra idrotter. Kommunerna har till uppgift att försöka tillgodose alla idrotternas behov och då säger det sig självt att om föreningar från flera idrotter samarbetar är det större chans att få igenom sina önskemål.

Viktigt att tänka på är att kommunerna nästan alltid ser gymnastiken som en idrott och inte varje disciplins egna särart. Det innebär att all gymnastikverksamhet jämställs med balnd annat innebandy, handboll eller fotboll även om gymnastikens olika discipliner har olika behov.

I en kommun kan det exempelvis finnas en förening med truppgymnastik, en förening med manlig och kvinnlig artistisk gymnastik samt en förening som bedriver gruppträning, dessa föreningar har då ganska olika behov av lokaler/anläggningar. Om respektive förening uppvaktar kommunen med sina lokalbehov kommer kommunen med största sannolikhet att tycka att föreningarna är besvärliga som inte kan komma överens inom samma idrott. Därför är det av största vikt att föreningarna kan samarbeta och finna gemensamma lösningar för sina anläggningsbehov. Men det gäller samtidigt att förklara de olika behoven för kommunen och visa på att mängden verksamhet som kommer att kunna rymmas i lokalerna.

Något som är viktigt för kommunerna, när det kommer till anläggningar, är att det blir en hög nyttjandegrad i anläggningen. Om då flera föreningar kan samsas så kommer nyttjandegraden att öka. Är det dessutom föreningar från flera olika idrotter blir kommunen ännu mer positiv. Om man kan öka nyttjandegraden även på dagtid ökar chanserna att kommunen ser positivt på projektet. Det kan göras genom bland annat samarbete med skolan eller pensionärsföreningar.

Andra positiva saker som kommer med samarbete och en hög nyttjandegrad kan vara, om exempelvis en förening med tävlingsverksamhet samarbetar med en gruppträningsförening och kan forma anläggningen så att båda verksamheterna ryms, att man blandar målgrupper och att det finns både barn och vuxna i anläggningen samtidigt. Det kan även få som effekt att barn och ungdomar tränar i en lokal samtidigt som föräldrarna kanske kör gruppträning i en annan lokal.

Det finns idag flera exempel på innovativt tänkande och smarta lösningar för att få in flera verksamheter i samma lokal utan att öka anläggnings storlek nämnvärt. Vill du ha tips och idéer om hur ni kan forma era lokaler för att få in flera verksamheter i samma anläggning är du varmt välkommen att höra av dig till Gymnastikförbundets kontaktperson i anläggningsfrågor.

Innan du kontaktar din kommun bör ni alltid titta på vilka fler föreningar som erbjuder verksamhet inom Svensk Gymnastik och försöka samarbeta med dem. Ibland kan det vara så att man inte ens tänker på att det finns en annan förening i kommunen som är medlem i Gymnastikförbundet.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer