Samarbetspartners

En bild

Unisport

Unisport (fd Rantzows/LEG) är Gymnastikförbundets samarbetspartners när det gäller utrustning och även rådgivning om utrustning av idrottshallar, redskapshallar, skolidrottshallar och andra anläggningsbehov för gymnastik.

Unisport bygger och projekterar kompletta hallar för gymnastik med speciallösningar som nedsänkta trampoliner, trampolin-track, höj & sänkbara gropsystem, golvluckor och bungylonssystem med mera.

Genom vårt sponsoravtal med LEG och Unisport har medlemsföreningar i Gymnastikförbundet 5-10% rabatt på gymnastikredskap som säljs via LEG och Unisport. Uppge att ni är en medlemsförening vid köp för att få tillgång till rabatten.

Kontaktuppgifter till Unisport

Riksidrottsförbundet (RF)

RF är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation som företräder idrotten såväl nationellt gentemot politiker och myndigheter som internationellt. RF banar också väg för idrotten i framtidsfrågor. Idag har RF 71 SF (specialidrottsförbund) där Gymnastikförbundet är ett av dessa SF.

RF vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

RF stöder kommunernas samarbete med Distriktsidrottsförbund (DF) för att kartlägga och utreda behovet av anläggningar och idrottsmiljöer för idrott. Allvarligast är bristen på anläggningar och idrottsmiljöer i växande storstäder.

Distriktidrottsförbund (DF)

Det är respektive DF (distriktsidrottsförbund) som handlägger ansökningar av bidrag till idrottsanläggningar. Information om bidraget, ansökningsblankett och lista över kontaktpersoner finns här;

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Idrottsföreningar kan kontakta DF:s ansvarig handläggare för närmare information. Sverige är uppdelat i 19 DF och kontaktuppgifter till respektive DF hittar du här: ”Kontakt DF

Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.