Gymnastikförbundet lanserar Rörelsebanken – Ett material för ökad motorisk träning i skolor och föreningar

Gymnastikförbundet lanserar nu Rörelsebanken – ett digitalt material som ska stimulera till rörelse och en ökad kompetens inom de grundmotoriska rörelserna.

Materialet vänder sig främst till skolor och föreningar för att stimulera till inlärning av grundmotorik, men materialet är tillgängligt för vem som helst att använda.

Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial med motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år. Träningen fungerar på alla nivåer och kan genomföras så väl individuellt som i grupp.

Innehållet i rörelsebanken utgår från sex rörelsemönster som utmanar både kropp och tanke och ger dig som jobbar som gymnastikledare eller personal i skolan kunskap och förslag på övningar och lekar inom motorisk träning. Filmade övningar blandas med färdiga träningsprogram.


- Tanken på en övningsbank har funnits länge inom Gymnastikförbundet och därför känns det extra roligt att äntligen kunna lansera Rörelsebanken. Det är många som har varit engagerade i processen och en av de största utmaningarna har varit att hålla nere antalet övningar. Efter noga urval har vi filmat 134 olika övningar, där många dessutom har en eller flera variationer, vilket ger mottagaren stora valmöjligheter, säger Joanna Ericson, utvecklingskonsulent på Gymnastikförbundet.

Materialet testas just nu på utvalda skolor och föreningar runt om i landet, och kommer sedan att utvärderas för att sedan eventuellt finjusteras och förbättras. En lista över vilka som prövar materialet finner ni nedan.

Rörelsebanken är ett projekt inom ramen för Framåtfonden som är ett initiativ startat av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel i syfte att få fler i rörelse. Projektet har även fått stöd av Unisport.

- Genom rörelsebanken har vi lyckats sätta kroppens egna rörelser i centrum. Kunskapen och verksamheten inom Svensk Gymnastik är en stark grund till detta och skapar personligt engagemang hos individer i föreningar och skolor. I och med detta möjliggörs rörelse hela livet, avslutar Pia Josephson, Tf Generalsekreterare.

Klicka här för att komma till rörelsebanken

Klicka här för att se en film om rörelsebanken

Skolor och föreningar som testar rörelsebanken

Publicerad: 2019-03-05

UPPTÄCK MER