Vill du vara med och utveckla Gymnastikförbundets etiska arbete? Sök rollen som Gymnastikombudsman.

Funktionen Gymnastikombudsman (GymO) har funnits sedan 2014. Syftet med GymO är att förstärka arbetet med de etiska frågorna och att i förlängningen stödja och hjälpa föreningar och förbundet (regionalt och nationellt) inom området.

Det finns idag en rad olika stödstrukturer inom idrotten, regionalt, nationellt och internationellt och vi ser därför framåtriktat att arbetssättet för Gymnastikombudsmannen nu delvis förändras.

Gymnastikombudsmannens kommande uppdrag handlar primärt om, att göra en initial bedömning av de ärenden som inkommer, för att därefter sorteras till rätt struktur för hantering/åtgärd, slutligen följa upp så att erforderligt stöd alternativt åtgärder vidtagits. I vissa fall kan Gymnastikombudsmannen rekommendera/initiera att utreda ärenden.

Vi söker dig som är beteendevetare alternativt polis eller jurist, med erfarenhet av barnrätt/barnkonventionen, och som i rollen som Gymnastikombudsman vill vara med och vidareutveckla det etiska arbetet inom Gymnastikförbundet. Uppdraget är motsvarande ca 20% tjänst och sträcker sig över en period över ett år. Arbetet är i huvudsak administrativt men du förväntas i princip att kunna svara/återkoppla inom två arbetsdagar. Insatser och möten kan ske under kvällstid samt under helger.

Om du har frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta tillförordnad generalsekreterare Pia Josephson, 08-699 64 86 alternativt konsulent för föreningsstöd Calle Myrsell 08-699 64 74. Erfarenhet av föreningsidrott generellt och gymnastik specifikt är meriterande.

Välkommen att komma in med din intresseanmälan till; pia.josephson@gymnastik.se. Vi behandlar ansökningar löpande och ser gärna att du kontaktar oss så snart som möjligt.

För mer information och fullständig annons - läs mer här.

Publicerad: 2019-04-17

UPPTÄCK MER