Intro Svensk Gymnastik – uppskattad av både nya och erfarna ledare

På bara två veckor efter att den nya kursen Intro Svensk Gymnastik blev ett förkunskapskrav för våra utbildningar har vi fått in drygt 150 utvärderingar - och de är positiva!

Nyligen lanserade vi Intro Svensk Gymnastik, en kostnadsfri distanskurs för alla ledare inom Svensk Gymnastik. Kursen är sedan 1 oktober ett förkunskapskrav för alla andra kurser som Gymnastikförbundet erbjuder. Ni är många som redan gjort och utvärderat kursen och responsen vi har fått är mycket positiv, vilket givetvis gläder oss!

På bara två veckor har ca 150 utvärderingar kommit in och utifrån svaren kan vi se att ledare från alla Svensk Gymnastiks olika verksamheter genomfört kursen. Många föreningar har uppmanat sina ledare att genomföra kursen och visa upp diplomet i föreningen, kanske ett tips för din förening?

 

”Mycket bra och insiktsfull. Vettiga frågeställningar. Viktig även för en ’gammal räv’."

”För mig, som ung ledare, tycker jag att detta är superbra då man får mer kännedom om hur det är att vara ledare i vissa situationer och hur man ska hantera de situationerna.”

”Själv är jag inte ledare än, men efter att ha läst detta bli jag peppad på att i framtiden bli en ledare. Jag fick en väldigt bra överblick på vad en ledare ska göra och vad man ska tänka på.”

 

Utvärderingarna visar på att såväl nya som erfarna ledare uppskattar innehållet i kursen. En sak som lyfts fram som positiv är möjligheten till reflektion över det egna ledarskapet och den egna föreningen:

 

”Kursen tar upp väsentliga fakta och det är alltid bra med repetition. Att bli påmind om hur vi jobbar med andra människor är viktigt då det ger en möjlighet till reflektion. Att reflektera över hur vi agerar mot barnen är viktigt i min roll som ledare.”

”Väldigt bra och lärorikt. Man tänkte en extra gång på hur man gör i sin ledarroll.”

”Intro Svensk Gymnastik är en bra plattform att återvända till då och då som ledare. Även föreningsstyrelser kan ha nytta av detta som ett slags skattningsverktyg; efterlever föreningen de olika avsnitten eller behöver vi lägga särskilt fokus vid något särskilt?”

 

Förutom nöjda deltagare har det kommit in önskemål om att kunna göra kursen i grupp. Det tycker vi är en toppenidé och för att underlätta kommer vi inom kort att ta fram en handledning.

Inte gått kursen än? Intro Svensk Gymnastik hittar du på Gymnastikförbundet utbildningsportal.

Publicerad: 2019-10-17

UPPTÄCK MER