Beslut kring uteslutning av förening ogillas av Riksidrottsnämnden

Idag har Riksidrottsnämnden (RIN) fattat ett beslut som inte stödjer Gymnastikförbundets arbete med att säkerställa enskilda föreningsstyrelsers ansvar för trygga miljöer för barn och unga.

Den fjärde oktober fattade Gymnastikförbundet beslut om att utesluta Höga Kusten GK som medlem. Detta då föreningen aktivt valt att inte följa Gymnastikförbundets rekommendation om att inte anlita en tränare som bedömts som olämplig i sitt ledaruppdrag. Beslutet överklagades till Riksidrottsnämnden som nu har fattat beslut i ärendet. RIN menar att ”…en rekommendation i sig saknar bindande verkan inom idrottsrörelsen. En underlåtenhet att följa en rekommendation kan inte ensamt läggas till grund för ett beslut om uteslutning.”

 

Beslutet om uteslutning av Höga Kusten GK är därmed upphävt och kan inte överklagas. Däremot kvarstår Gymnastikförbundets rekommendation kring tränarens olämplighet.

 

- Att Riksidrottsnämnden underkänner uteslutningen av föreningen betyder inte att Gymnastikförbundet upphör att arbeta för barn och ungas trygghet. Att verka för en sund ledarkultur inom Svensk Gymnastik är en av våra viktigast uppgifter, säger Pia Josephson, ansvarig för avdelningen Omvärld och utveckling och fortsätter:

 

- Vi har just nåtts av ett beslut som inte stödjer Gymnastikförbundets arbete med att säkerställa enskilda föreningsstyrelsers ansvar för barn och ungas välmående. I det korta perspektivet kommer vi fortsätta vår dialog med föreningen då grundfrågan kopplat till ledarskapet kvarstår. Under nästa vecka kommer Gymnastikförbundets styrelse att behandla frågan och avgöra hur nästa steg ser ut.

Publicerad: 2019-11-22

UPPTÄCK MER