Nu vill vi ha namnförslag till Gymnastikförbundets styrelse!

Det är dags att vara med och påverka förbundets framtid genom att nominera kandidater till Gymnastikförbundets styrelse. Om drygt ett halvår är det förbundsmöte och då ska vi välja den styrelse som ska leda förbundet in i 2020-talet.

Vi söker personer som har en operativ erfarenhet men framförallt en strategisk kompetens. Man bör ha erfarenhet av styrelsearbete, men inte nödvändigtvis bara från gymnastikrörelsen. Vi är ett stort förbund med många olika verksamheter. Att kunna se helheten och arbeta för att hålla ihop verksamheten bör vara prioriterat. Av den anledningen är det förstås bra om styrelsens ledamöter är spridda över landet så att man ser och känner gymnastiken från alla delar av Sverige. Just nu är det flest styrelseledamöter från de södra delarna.
Ett grundfundament för att utveckla verksamheten vidare är en god ekonomi där särskild vikt kommer att behöva läggas på att öka förbundets självfinansieringsgrad. Potentiella kandidater som kan bidra till detta är förstås extra välkomna.

Eftersom de två sittande ledamöter som tackar nej till fortsatt arbete i styrelsen är kvinnor så ser vi gärna att ni  föreslår just kvinnor. Detta för att bibehålla den jämställda könsbalans vi har haft bland styrelsens ledamöter. Självklart är det däremot öppet att även föreslå män.

Vår ambition är att bygga ett fungerande lag som skall utgöra styrelsen från 2020 och framåt. Ingen person kan enskilt fylla alla kompetenser som vi vill se i styrelsen.  Därför är det av största vikt att vi får in så många bra namnförslag som möjligt. Använd den demokratiska processen genom att nominera på bifogat formulär. Och glöm inte att 31 december är sista dag!

Vi ser fram emot att höra av dig!

Svenska Gymnastikförbundets Valberedning genom
Patrik Tengwall, Ordförande

Läs mer här

Ladda ner ett nomineringsformulär här

Publicerad: 2019-12-09

UPPTÄCK MER