Sista chansen - medlemsundersökning i samarbete med Kantar Sifo – era röster är viktiga!

Inför förbundsmötet i Växjö i april och det förslag till långsiktig strategi för Svensk Gymnastik som styrelsen arbetar med, Strategi 2028, planeras tre olika undersökningar.

Undersökningarna görs i samarbete med Kantar Sifo, Sveriges ledande undersökningsföretag. En analys av mediebilden av svensk gymnastik, en undersökning bland svenska folket och en undersökning som riktar sig till alla medlemsföreningar.

 

Målgruppen för medlemsundersökningen är föreningsstyrelserna, ett svar samlas in per styrelse. Varje förenings röst är viktig eftersom resultatet ska ligga till grund för strategi 2028. Inbjudan till undersökningen kommer att skickas via mail, från Kantar Sifo innan jul. Det tar ca 12-15 minuter att svara och samtliga deltar anonymt. Inget svar går att kopplas till enskild förening.

 

Syftet med undersökningarna är att vi ska få en bättre omvärldsförståelse och ett relevant beslutsunderlag inför framtiden. Resultaten kommer att utgöra del av beslutsunderlaget för förbundets strategi och verksamhetsinriktning för kommande år. Undersökningarna ska också fungera som ett avstamp för 2020-talet och ge möjlighet att följa vissa nyckeltal över tid.

 

Vi sätter stort värde vid allas medverkan och hoppas att just er förening både vill och har möjlighet att svara. Ta chansen och gör er röst hörd! Den 30 januari stängs undersökningen.

 

Publicerad: 2020-01-27

UPPTÄCK MER