Värdegrundsfrågor lyfts på den internationella arenan

En bild

Under de senaste åren har flera gymnaster runt om i världen valt att träda fram och berätta om sina negativa upplevelser från idrotten de älskar. Det har väckt en omfattande debatt, något som Gymnastikförbundet välkomnar.

Sedan 2019 finns en oberoende organisation Gymnastics Ethics Foundation som arbetar med frågan och den 26 och 27 oktober höll det internationella gymnastikförbundet, FIG, två digitala konferenser på ämnet: ”Finding solutions for a respectful culture and safe training environment”.

På konferensen fanns deltagare från hela världen och syftet var att låta gymnaster, tränare och förbund komma till tals för att lyfta idéer för att framåtriktat skapa en positiv och säker kultur inom gymnastiken.

- Det är hoppingivande att det internationella förbundet väljer att lyfta den här typen av frågor, det sänder en tydlig signal om att en förändring krävs. Vi är medvetna om att det är en lång men viktig process och det är tydligt att det finns frågor att jobba med framåtriktat, där ett exempel är vilka åldrar som ska gälla för deltagande på tävling, säger Margaret Sikkens Ahlquist.

Margaret är idag ordförande i kommittén Gymnastics for All inom FIG och kommer kandidera för en ny position som Vice President för FIG på nästa kongress. Den är planerad att genomföras i oktober 2021 i Antalya i Turkiet.

- Under konferensen blev det tydligt att synen på ledare och föräldrars roll skiljer sig åt mellan olika individer och länder. För oss är det viktigt att det sunda ledarskapet behöver genomsyra all verksamhet inom gymnastiken framåtriktat, avslutar Margaret.

Ett av de två konferenserna spelades in och finns nu att titta på här.

Publicerad: 2020-02-07

UPPTÄCK MER