Folkhälsomyndighetens beslut öppnar upp för träning för äldre

En bild

Den 22 oktober tog Folkhälsomyndigheten (FHM) bort de särskilda allmänna råden för personer som är 70 år och äldre. De rekommendationer som gäller för samtliga personer gäller nu även de äldre.

FHM tog alltså bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra.

En av anledningarna till att man tar bort den restriktionen är att äldre har isolerat sig mer än vad som var tänkt från början och att det har fått stora negativa konsekvenser för bland annat deras fysiska aktiviteter.

FHM skriver i en rapport att ”Det epidemiologiska läget har förbättrats under sommaren, men vi ser en viss ökad smittspridning i framför allt vissa regioner. Analyser visar att rekommendationerna har lett till sämre psykisk hälsa för vissa grupper och riskerar även att påverka den fysiska hälsan.”

Gymnastikförbundet lättar därför nu på restriktionerna för att kunna bidra till att den fysiska hälsan personer som är 70 år och äldre förbättras. Vi ser att äldre och andra riskgrupper ska kunna träna, dock med försiktighet och med stora anpassningar. Därför gäller det att anpassa träningarna så att det möjligt att hålla avstånd till andra före, under och efter träningarna.

- Svensk Gymnastik har en stor verksamhet för äldre och vi ser att vi tillsammans kan göra en insats för att bidra till att förbättra äldres hälsa. Därför välkomnar vi Folkhälsomyndighetens lättnader i restriktionerna för personer som är 70 år eller äldre. Vi uppmanar våra föreningar att hjälpa denna målgrupp att återigen komma igång med sin fysiska aktivitet genom att erbjuda träning anpassade för att minska riskerna för smittspridning, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg.

Publicerad: 2020-03-06

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer