47 gymnastikföreningar delar på 2,2 miljoner

En bild

Många föreningar har drabbats ekonomiskt på grund av Covid-19. De har haft möjlighet att söka kompensationsstöd och nu är RF klara med fördelningen.

Totalt delar RF ut 554 miljoner, varav 158 miljoner går till 2300 föreningar. 47 av dessa är gymnastikföreningar, vilka delar på 2,2 miljoner.

Variationen på stödet till gymnastikföreningarna är stor, från 260 000 till 4000 kronor. Fem föreningar får en tilldelning som överstiger 100 000 kronor. Pengarna börjar betalas ut den 23 november.

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt (excel)

Utöver stödet på 158 miljoner delas stöd ut till lagidrotter med seriespel och föreningar som bedriver stora evenemang, som exempelvis Lidingöloppet. Totalt sett delar RF ut 554 miljoner denna omgång. Under januari månad kommer föreningar att kunna göra motsvarande ansökan för årets fjärde kvartal.

- Vi lever alla i oerhört ansträngande tider och det vi nog lider av mest är att inte kunna träna och tävla som vanligt. Även om det ekonomiska stödet inte fullt täcker de ekonomiska konsekvenserna för föreningarna så är det ändå positivt att idrotten och gymnastiken kan få viss kompensation. Jag är också fortsatt oerhört imponerad över föreningarnas förmåga att ställa om och tänka nytt, säger GS Pelle Malmborg.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Länk till RF:s artikel om vilka föreningar som får stöd.

Länk till RF:s artikel om det övergripande stödet.

Föreningar har frågor om sina ansökningar eller önskar överprövning av deras ärende ska kontakta kompensation@rfsisu.se.

Publicerad: 2020-03-19

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer