Fast beslutna om att en öppenhetskultur ska råda inom Svensk Gymnastik

Idag presenteras en forskningsrapport av Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan: ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten”.

Gymnastikförbundet, som är ett av tio förbund som har deltagit i studien, välkomnar rapporten och den genomlysning som vi har fått ta del av. Rapporten presenterar fem rekommendationer till idrotten, vilka ger oss värdefull kunskap i vårt eget arbete samtidigt som vi kan lära oss från andra idrotter.

Inom Svensk Gymnastik omfattar det övergripande trygghetsarbetet även det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier. Att barn och unga ska kunna vara trygga i sitt idrottande har varit en viktig fråga för oss under en lång period och vi arbetar hela tiden med att på olika sätt nå ut och nå fram med vad vi står för. Det är också viktigt att vi når ut och fram med hur man går tillväga om tex sexuella övergrepp skulle förekomma. Inom gymnastiken ska man hitta glädje och gemenskap, nyfikenhet och utveckling och verksamheten ska vara en öppen och trygg plats för alla våra aktiva. Om så inte skulle vara fallet, så tvekar vi inte på att agera.

Gymnastikförbundet vill inledningsvis markera att vi tar kraftfullt avstånd från och aldrig kommer att tolerera att barn, ungdomar och vuxna far illa eller utsätts för ett osunt ledarskap eller sexuella övergrepp.

Frågor som är svåra att prata om och vikten av att ta hjälp

Vi vet sedan tidigare att frågor om sexuella trakasserier och osunt ledarskap överlag är svårt att prata om. Det gäller både i samhället i stort och i vår egen verksamhet. Vi har ett ansvar för att lyfta området genom att hjälpa föreningar i det så viktiga förebyggande arbetet och är fast beslutna om att det inom Svensk Gymnastik ska råda en öppenhetskultur.

Till föreningarnas hjälp finns olika typer av arbetsmaterial med trygghetsenkäter och frågehäften, vi har en Gymnastikombudsman som man kan vända sig till och ledarskapsfrågorna har en mycket hög prioritet i vårt utbildningssystem. Bland våra landslag har vi också en för att underlätta kommunikation kring svåra frågor.

Vi vill också poängtera vikten av att varken vi som förbund eller föreningarna ska försöka lösa problemen själva om man får signaler att något inte verkar stå rätt till. Ta hjälp av de som är utbildade och har kompetens. Här finns förutom nen, även RF och andra organisationer med stor kunskap att vända sig till. Det är också viktigt att alltid vända sig till polisen i de fall där man misstänker att brott har begåtts.

Vi tycker att vi har kommit en bit på väg, men inget arbete är så bra att det inte kan bli bättre och därför kommer Susanne Johanssons forskningsrapport ge oss ett värdefullt underlag att jobba vidare med i hur vi ännu bättre når fram i de här frågorna.

Läs hela rapporten här. Pdf, 1 MB.

Läs mer om Svensk Gymnastik Vill här.

Publicerad: 2021-01-27

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer