Internationella tävlingar i truppgymnastik

Svartvit bild med truppgymnastik i bakgrunden. Bildtext Nordic championship in teamgym cancelled until 2023 in Iceland

Nu läggs planeringen för kommande internationella tävlingar i truppgymnastik. Med ett inställt NM sätts fokus 2021 på EM och JEM i Portugal i december.

Inställt NM innebär fullt fokus på EM 2021

NM i truppgymnastik, dit de bästa föreningslagen från SM kvalificerar sig, genomförs vartannat år. Planen var att sex lag skulle åka till Island i november för att försvara de fina insatserna från 2019. De nordiska länderna har dock fattat ett gemensamt beslut att på grund av Covid-19 ställa in tävlingen. Det innebär att nästa NM för seniorer genomförs först på hösten 2023 på Island.

Under 2021 och 2022 kommer det istället vara EM och JEM i truppgymnastik som blir de stora internationella målen för svensk truppgymnastik. Mästerskapet 2021 kommer inte genomföras i Köpenhamn som planerat utan det blir Portugal som återigen kommer arrangera tävlingarna. De genomförs den 1-4 december i Guimaraes som ligger i norra delen av landet. Nästa EM planeras till hösten 2022.

För juniorerna blir det liksom för seniorerna fokus på JEM i december 2021 och nästkommande europeiska mästerskapet 2022. Juniorlag har också ett JNM, som ligger separat från seniorernas tävling, att se fram emot under våren 2022. Hur uttagningen till tävlingen kommer att gå till är ännu inte klart men intentionen är att genomföra ett separat kvaltillfälle som möjliggör bra förberedelser för både föreningslag och landslag.

- 2020 påverkades allt i negativ riktning med inställda tävlingar och mästerskap både nationellt och internationellt. Vi börjar förhoppningsvis nu se en vändning på det, men perioden vi har framför oss kommer inte att bli utan utmaningar och 2021 blir inte ett år där allt är som normalt. Det kommer att krävas fortsatta anpassningar och svåra vägval för alla. Kommitté och landslagsledning arbetar därför just nu på en helhet som vi tror och hoppas kan passa oaktat om man ser fram emot sitt första nationella tävlingstillfälle eller sitt fjärde EM. Ambitionen är att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt och med så god framförhållning som möjligt. Att få en nationell och internationell tävlingskalender att fungera i teorin är en sak, att få det att klaffa i verkligheten en annan, kommenterar landslagschef Jonas Juhl Christiansen.

fyra ungdomar uppträder i truppgymnastik mixed. 

Härliga minnen från EM och JEM 2018!

Som en följd av besluten kring de internationella mästerskapen läggs nu ett stort pussel för att få ihop den nationella tävlingskalendern, som givetvis kommer att påverkas stort. Mer information kring de nationella tävlingarna under vår och höst kommer inom kort. Så snart detta är på plats kan processen för uttagning till landslagen fram mot höstens EM och JEM slutföras.

Publicerad: 2021-02-10

UPPTÄCK MER