Intro Svensk Gymnastik – en viktig och obligatorisk kurs för dig som ledare

Person vid laptop, skärmen visar gymnastikförbundets sida

Alla ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra Intro Svensk Gymnastik vartannat år.

Intro Svensk Gymnastik är idag en obligatorisk del av Gymnastikförbundets utbildningssystem och ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra Svensk Gymnastik.

Genom kursen ser vi till att du som ledare känner till och delar vår värdegrund och därmed kan och vill bidra till vad Svensk Gymnastik och våra verksamheter står för.

Kursen är kostnadsfri, digital och görs enskilt på Gymnastikförbundets utbildningsportal. Innehållet utgör grunden för hela vår verksamhet och är något som alla ledare och föreningsstyrelser ska känna till. Intro Svensk Gymnastik är uppdaterad efter senaste Förbundsmötet 2020.

Du som är intresserad av att veta mer om Svensk Gymnastik och det vi står för, utan att vara ledare, får självklart också gå kursen.

Läs mer här om Intro Svensk Gymnastik

Publicerad: 2021-03-11

UPPTÄCK MER