Nu är Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 här!

Collage med bilder från olika träningar och tävlingar, allt från barn till seniorer. 

På förbundsmötet i september 2020 fattades beslut om en ny strategi för Svensk Gymnastik som sträcker sig fram mot 2028.

I Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 har vi samlat dessa beslut och riktlinjer, vilka beskriver vart vi vill och på vilket sätt vår mångfacetterade verksamhet ska bedrivas. Förutom att få vägledning i vårt gemensamma framåtriktade arbete finns här även konkreta beskrivningar av det som är centralt i vardagen.

- Jag gillar att ha ett handfast dokument där helheten i våra gemensamt fattade beslut och vägval finns samlade. Här hittar jag snabbt och enkelt och på ett ställe både de övergripande målbilderna i strategin, uppförandekod och kan dyka ner i detaljerna om de olika stadierna i vår utvecklingsmodell, säger Pelle Malmborg, GS på Gymnastikförbundet.

Verksamheterna och uttrycken är olika och inom Svensk Gymnastik välkomnas en mångfald på alla plan, men vissa delar har vi gemensamt fattat beslut om att förhålla oss till:

  • Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå och det önskade läget 2028 konkretiserar visionen ytterligare.
  • Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten.
  • I dokumentet beskrivs våra fem förnyelseresor, som ska bidra till att nå vårt önskade läge.
  • Med barnkonventionen som utgångspunkt beskriver värdegrunden och uppförandekoden de värden som vi inom Svensk Gymnastik vill ska styra och genomsyra ledarskapet.
  • Utvecklingsmodellen, med stadier och nyckelfaktorer håller samman och bidrar till att utveckla vår breda och gedigna verksamhet.

Vill du eller din förening kostnadsfritt beställa tryckta versioner av Svensk Gymnastik Vill 2021-2022 kan ni göra det genom att skicka ett mail till marknad@gymnastik.se.

Svensk Gymnastik Vill finns också att läsa i digital form här. Pdf, 2 MB.

Publicerad: 2021-03-16

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer