Gymnastikförbundets podd om psykisk hälsa och ohälsa

Det kommer allt fler larmrapporter om att barn och unga mår allt sämre. Detta är något som föreningar uppmärksammar och hör av sig till Gymnastikförbundet om, där de söker stöd och råd kring hur de kan hjälpa de som inte mår bra.

För att möta behovet om stöd har Gymnastikförbundet spelat in en podd. I podden hör du ett fint samtal om hur viktig gymnastiken är för ett psykiskt välmående och hur sammanhanget bidrar till att minska den psykiska ohälsan. Gymnastikförbundets tidigare koordinator Åsa Ekdahl har med sig den legitimerade psykologen/ psykoterapeuten Lisa Clefberg som har mångårig erfarenhet från kliniskt arbete med barn och ungdomar inom idrotten i studion. Med är också Emelie Magnusson och Sten Karlsson från SOL GF som delar med sig av praktiska tips och erfarenheter från det förebyggande arbetet inom föreningen.

Några områden som behandlas är:

  • Vikten av att våga ställa frågor och prata om psykisk ohälsa
  • Hur föreningar kan stötta ledarna om det uppstår svåra situationer
  • Föräldraansvar
  • Sociala medier
  • Att gymnastiken står för ett oerhört viktigt sammanhang och hur viktigt det är att behålla det sammanhanget för de som inte mår bra
  • När och till vem kan jag lämna vidare
  • Tips på stöd och hjälp att få via organisationer och vården

Lyssna på podden här!

I podden nämns ett antal utbildningar, organisationer och funktioner inom vård och skola där du kan få mer stöd och hjälp. De listas här:

Tips på utbildningar:

Folkhälsomyndigheten – Ledare som lyssnar – kort webbaserad utbildning i baskunskaper för dig som är ledare barn och ungdomar.

Tips på organisationer som kan lämna information och stöd:

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar som kan ge information till aktiva, ledare och föräldrar samt hjälp med teman för utbildningsinsatser.

Rädda Barnen – Appen Safe Place – hjälp att komma till ro när man har svårt att koppla av och sova vid stress och oro. – Framtagen av psykologer vid Rädda Barnen

Mind – För psykisk hälsa

Suicid Zero – För ett samhälle utan självmord

Tips på funktioner inom skola och vård som kan ge stöd och hjälp:

Skolkurator – via din egen skola

Ungdomsmottagning – via den egna kommunen. Hitta din närmaste Ungdomsmottagning via UMO -

Vårdcentral – via ditt eget landsting

Medicinskt nätverk via Gymnastikförbundet – legitimerade medicinska resurser inom psykologi, fysioterapi, kiropraktik, naprapati och nutrition.

Ätstörningscenter – Finns inte i alla kommuner men du hittar dem via landstingets hemsida i den egna regionen.

Första linjens psykiatri – du kan komma i kontakt med dem via din Husläkarmottagning eller Vårdcentral.

Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) – Du hittar dessa mottagningar via det egna landstingets hemsida.

På Gymnastikförbundets hemsida finns mer information kring ätstörning, energibrist

Gymnastikförbundets nationella medicinska nätverk hittar du här

Musik: https://www.purple-planet.com/

Publicerad: 2021-03-23

UPPTÄCK MER