Fem snabba frågor till Karin Tholin från Gymnastikförbundet

Karin Tholin porträtt, bildtext 5snabba frågor till Karin Tholin

Vi vill uppmärksamma några olika personer inom Gymnastikförbundet och Svensk Gymnastik där vi synliggör några prioriterade områden och roller genom att ställa fem snabba frågor till dem.

Idag är det Karin Tholins tur att få de fem snabba frågorna. Karin är chef för avdelningen Omvärld & Utveckling på Gymnastikförbundet.


Vem är du, vilken bakgrund har du?

Jag heter Karin Tholin, bor i Särö utanför Göteborg och känner mig som en del av den fina gympafamiljen! Jag har under många år varit ideellt engagerad inom gymnastikrörelsen som ledare, domare, utbildare, styrelseledamot och även som gymnast (även om det är många år sedan jag gjorde volter på bommen). I mitt yrkesliv har jag de senaste 6 åren varit sportchef i Askim Billdal Gymnastikskola och dessförinnan haft olika chefsroller hos AB Volvo.


Vad är din roll inom Svensk Gymnastik?

Sedan några veckor tillbaka är jag anställd på Gymnastikförbundet i rollen som chef för avdelningen Omvärld & Utveckling.


Vad är det som driver dig i ditt uppdrag eller din roll?

Att få vara del av en organisation som tar ställning i viktiga frågor, en positiv samhällsaktör och där utveckling och det goda ledarskapet står i centrum är både drivande och stimulerande för mig.


2020 blev att ganska tungt år för många, finns det något positivt som du tar med framåt?

Samarbete, kreativitet och en härlig vilja att saker går att lösa. Personligen har det medfört minskad konsumtion och mer familjetid vilket jag uppskattat.


Hur ser 2021 ut för dig/er?

Ett spännande år med utmaningar och flera stora utvecklingsprojekt att driva i hamn på nationella kansliet. Personligen ett uppstartsår där jag hoppas på utvecklande samarbeten och mycket kunskapsinhämtning.

Tack Karin!

Publicerad: 2021-03-24

UPPTÄCK MER