Sök till Bertil Sjöstrands resestipendium

Planerar du att arbeta internationellt i förmån till Svensk Gymnastik? Sök då till Bertil Sjöstrands resestipendium.

Nu kan du söka till Bertil Sjöstrands resestipendium. Stipendiet delas ut till sökande som avser vidareutbilda sig i någon form av internationellt arbete inom gymnastikens olika verksamhetsfält.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av den sökande och det tilltänkta ändamålet.

Resestipendiet är på minst 10 000 kr, och utdelas under våren 2021.

Ansökan skickas till:

Gymnastikförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Märk kuvertet "Bertil Sjöstrands resestipendium".

Sista ansökningsdag är den 30 april 2021.


Frågor? Hör gärna av dig till info@gymnastik.se

Publicerad: 2021-04-07

UPPTÄCK MER