Malin Eggertz Forsmark omvald i SOK:s styrelse

Igår genomförde Sveriges Olympiska Kommitté sitt årsmöte där bland annat personval stod på agendan.

På mötet valdes Mats Årjes om till ordförande och SOK:s styrelse fick två nya ledamöter i Stefan Rahm och Petra Sörlind. Anders Larsson och gymnastikens Malin Eggertz Forsmark valdes om och behöll sina styrelseuppdrag.

Malin var ordförande i Gymnastikförbundet i tolv år och har också varit vice president i European Gymnastics under åtta år. Idag är hon engagerad i gymnastiken genom det internationella rådet.

Patrik Tengwall är idag ordförande i Gymnastikförbundets valberedning och han valdes på mötet till motsvarande roll i SOK:s valberedning.

- Det är glädjande att representanter från gymnastiken får förtroendet att driva utvecklingen av Svensk idrott i dessa sammanhang, kommenterar Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson.

Patrik och Malin på förbundsmöte

Malin och Patrik på Gymnastikförbundets senaste digital förbundsmöte 2020.

Stort grattis till Malin och Patrik!

Läs mer på SOK:s webb.

Publicerad: 2021-04-21

UPPTÄCK MER