En mer inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse

Ledare och barn kryper på en matta

Vi tror på att erbjuda gymnastik för alla och i hela landet. Därför behöver vi bli en mer innovativ och öppen gymnastikrörelse som leder till en ännu större mångfald och bredd av medlemmar i alla åldrar. Målet är en jämlik och jämställd gymnastikrörelse, dvs att vi är till för alla. Effekten blir en attraktiv gymnastikrörelse för ännu fler. Vi lever vår vision om rörelse hela livet.

Svensk Gymnastik Vill

Hur når vi dit?

Johanna Hedgårdh är anställd som projektledare för att mellan Maj 2021 och Juni 2022 kartlägga vilka förutsättningar som finns och tydliggöra hur Svensk Gymnastik ska arbeta med parasport och inkludering framöver. I detta arbete ingår också att prioritera områden, utveckla och initiera nya aktiviteter inom dessa.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att Svensk Gymnastik innan 2028 ska kunna leva upp till verksamhetsidén och möjliggöra för alla att kunna träna, tävla och uppleva rörelseglädje och att Svensk Gymnastik ska ses som en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse.

Vad betyder ordet inkludering?

Begreppet inkludering ger uttryck för en demokratisk idé där det normala är att utgå ifrån individernas olikheter och se detta som en tillgång.

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder så att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. (RF – Inkluderande Idrott)

Vem vinner på inkludering?

 • Värdefullt för alla och ökar kunskapen om att människor är olika.
 • Inkludering räknas sedan minst 30 år tillbaka som det bästa instrumentet för rättvisa, fred och jämlikhet i världen.
 • Det blir aldrig fel att konkretisera. Anpassa aktiviteten för individen så kommer den passa fler.
 • Genom mångfald kan organisationen stärka sitt varumärke och kommer att få lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, ledare, medlemmar och sponsorer.
 • Mångfald ger fler perspektiv och kan på så sätt utveckla verksamheten
 • Samhället har en stor mångfald och därför behöver organisationer spegla det samhälle som de verkar i för att vara trovärdiga.

Alla vinner - och att jobba med inkludering är hållbart!

Att tillgängliggöra gymnastiken för fler innebär att vi främjar 3 globala hållbarhetsmål.

#3 = god hälsa och välbefinnande, #5 = jämställdhet, #10 = minskad ojämlikhet

Vilka områden kan Svensk Gymnastik utveckla?

Det finns många områden inom Svensk Gymnastik som kan bli mer inkluderande. Ett av projektets mål är att ta fram en strategisk plan som tydliggör vilka av dessa områden vi ska prioritera och på vilket sätt vi ska jobba med inkludering.

Några av områdena som vi utgår ifrån är:

 • Inkludering av funktionshindrade (fysiskt & intellektuellt) Parasport och Alla kan gympa
 • Inkludering av personer med NPF diagnoser (ADHD- ADD mfl)
 • Inkluderande Kommunikation (bilder och språk)
 • Ungdomsinflytande
 • Inkludering av HBTQ
 • Inkludering av kvinnor / tjejer – fler kvinnliga ledare på elit-och landslagsnivå
 • Inkludering av män / killar – fler manliga aktiva generellt, fler manliga ledare
 • Inkludering av äldre + 65 år
 • Integrering av nyanlända
 • Inkludering utifrån socioekonomisk ställning

Vill du lära dig mer om inkluderande idrott?

SISU erbjuder en bra och omfattande utbildning inom inkluderande idrott. Du hittar den här

Har du idéer eller bra exempel på hur man kan jobba med inkludering? Vill du veta mer? Kontakta gärna projektledare Johanna Hedgårdh, johanna.hedgardh@gymnastik.se 0708-584288

Johanna Hedgårdh

Johanna Hedgårdh, Projektledare

Publicerad: 2021-05-31

UPPTÄCK MER