11 miljoner i återstartsstöd till Svensk Gymnastik

Entre truppgymnastik

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela drygt 220 miljoner kronor mellan samtliga specialidrottsförbund för att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart under 2021. Elva av de miljonerna går till Gymnastikförbundet.

De fem förbund som tilldelas högst belopp i återstartsstöd är Fotbollförbundet med 18 miljoner kronor och Friidrottsförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollförbundet och Innebandyförbundet med 11 miljoner kronor vardera. Att stödets storlek varierar mellan förbund beror på att de är olika stora och har påverkats i olika grad av restriktionerna under coronapandemin.

- Svensk Gymnastik har drabbats hårt under det här året, så därför känns återstartsstödet mycket välkommet. Jag har stor förhoppning om att det kommer stärka Svensk Gymnastiks förmåga att komma tillbaka med ny kraft och med nya erfarenheter som pandemin har fört med sig, kommenterar GS Pelle Malmborg.

Gymnastikförbundet arbetar nu med att ta fram en plan för hur stödet ska användas och fördelas mellan förening, regioner och nationella förbundet. Planen ska skickas in till RF i slutet av sommaren och efter det kommer stödet aktiveras.

Läs mer om stödet och det framåtriktade behovet på RF:s webb

På måndag kommer information kring kompensationsstödet för perioden 1 januari till 30 april till de föreningar som sökt för våren 2021.

Publicerad: 2021-06-24

UPPTÄCK MER