Undersökning kring hur menstruation och p-piller påverkar idrottsprestation

Karolinska institutet och gymnastikförbundet

Karolinska Institutet genomför i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och flera idrottsförbund en webbenkätstudie om hur menstruationscykeln och olika hormonella preventivmedel påverkar idrottsprestation och träning.

På senare tid har det börjat komma mer forskning på kvinnliga idrottare. Bland annat har man börjat studera vilken betydelse som menstruationscykeln och p-piller kan ha på fysisk prestation. Syftet med denna studie är att kartlägga hur idrottskvinnor upplever att de presterar under sin menstruationscykel och hur vanligt det är att använda t ex p-piller. Vi vill även undersöka vilken kunskap aktiva idrottskvinnor och tränare har om dessa frågor. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet.

Studiens intention är att erhålla en ökad kunskap kring hur träning och tävling kan planeras och förläggas på bästa sätt utifrån gymnastens förutsättningar och då innefattar detta även att ta hänsyn till menstruationscykeln. Vi önskar också kunna säkerställa att ny kunskap överförs till praktiskt kunnande inom vår organisation där både gymnaster och ledare kan ta del.

Du, som är kvinnlig gymnast, har fyllt 18 år och tävlar på högre nivå kan hjälpa oss att ge en rättvis helhetsbild av hur menstruationscykel, hormonella preventivmedel och idrotten i kombination fungerar för just dig. Vi hoppas att du vill delta! Ditt deltagande sker helt anonymt.

Webbenkäten hittar du här

Läs här för mer information Pdf, 241 kB.

Publicerad: 2021-09-27

UPPTÄCK MER