Nominera kandidater till förbundsstyrelse och juridisk nämnd

Person som håller i röstkort

Gymnastikförbundets valberedning är i full gång med förberedelserna till valen vid förbundsmötet 2022 genom att följa nuvarande förbundsstyrelse och juridiska nämndens arbete. Nu önskas nomineringar från regioner och föreningar.

Nedan presenteras läget för de ledamöter som är i förbundsstyrelsen och juridiska nämnden:

Förbundsstyrelsen består 2020-2022 av:

 • Anna Iwarsson ordförande vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Suzanne Lundvall vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Eva Sundmalm vald till 2022, avböjer omval
 • Anders Caspar vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Henrik Lehmann vald till 2022, står till förfogande för omval
 • David Ahlin vald till 2024
 • Thor Stöckel vald till 2024
 • Simone Westerberg vald till 2024
 • Lisa Lundin vald till 2024

Juridiska nämnden består 2020-2022 av:

 • Thore Brolin ordförande vald till 2022, avböjer omval
 • Ragnar Palmkvist vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Marit Englund vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Petra Götell vald till 2022, står till förfogande för omval
 • Jenny Samuelsson vald 2022, står till förfogande för omval

Läs mer om juridiska nämndens arbete här.

Nominera kandidater

Valberedningen önskar att regioner och föreningar funderar över kandidater att nominera. De ser gärna många nomineringar för att få ett så brett underlag som möjligt utifrån medlemmarnas önskemål.

- Vi hoppas att ni är aktiva och nominerar lämpliga kandidater till både förbundsstyrelsen och juridiska nämnden innan årsskiftet, säger Patrik Tengwall som är ordförande i valberedningen.

Innan den 31 december ska nya namnförslag inkomma enligt stadgarna. Därefter fortsätter valberedningen att ta ställning till alla kandidater - såväl de som står till förfogande för omval som nya förslag från föreningar och regioner.

Förslag på kandidater mailas till valberedningens ordförande senast 31 december 2021.

I valberedningen för Gymnastikförbundet ingår:

 • Patrik Tengwall, ordf patrik.tengwall@live.se Tel: 0708-870310
 • Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@umu.se Tel: 070-5271526
 • Jim Salvin jim.salvin@outlook.com Tel: 070-2707010
 • Bodil Berntsson bodil_berntsson@yahoo.com Tel: 070-7125135
 • Andreas Getzman andreas@amaste.se Tel: 072-5259658
 • Linda Strandqvist linda.strandqvist@hotmail.com Tel: 070-5499986

Läs hela brevet från valberedningen här. Pdf, 406 kB.

Publicerad: 2021-09-30

UPPTÄCK MER