Gymnastikförbundets nationella kansli organiserar sig för framtiden

Ungdomar i ring med händerna i mitten

Gymnastikförbundet har satt en ny organisation för det nationella kansliets arbete. Den nya organisationen kommer implementeras i tre olika steg.

Bakgrunden till den nya organisationen ligger i den strategiska planen som det fattades beslut om på Förbundsmötet 2020. Utifrån den har det identifierats ett antal framåtriktade behov av kompletterande och förändrade kompetenser och strukturer. Dessutom har vikten av att säkerställa en fortsatt utvecklingskraft i grunduppdraget varit en viktig aspekt in i arbetet.

- I en organisation sker förändring löpande. Vissa rekryteringar/förändringar har redan gjorts under året, men nu har Gymnastikförbundets ledningsgrupp tagit ett samlat grepp för att rusta oss för framtiden, berättar generalsekreterare Pelle Malmborg.

Nedan finns en schematisk bild över de avdelningar som Gymnastikförbundet kommer bestå av, vilka lanseras löpande. Redan första oktober gick avdelningarna för marknad & kommunikation, samt förenings & förbundsstöd live och de följs av elit & landslag som går igång 1 november. Den första februari 2022 sjösätts avdelningarna utveckling & utbildning samt träning & tävling.

Gymastikförbundet organisationsträd

Målet med den nya organisationen är att skapa bättre förutsättningar för ett antal områden, så som sportslig utveckling inom träning, tävling och elitverksamheten, arbete med proaktiv kommunikation, samt de interna processerna på förbundet.

- Det finns ingen organisationsskiss som löser alla de uppdrag och utmaningar som finns utan till stor del handlar det om hur vi arbetar och samarbetar med varandra. Flera sådan områden har identifierats under arbetets gång och det blir givetvis en viktig del inom respektive avdelning och mellan avdelningar att jobba med framåtriktat, fortsätter Pelle.

Rekrytering pågår!

Den nya organisationen kommer innebära ett antal nya rekryteringar. Håll koll på webben för att se när tjänsterna läggs ut.

Parallellt med nyrekryteringarna kommer det inom närtid dessutom att utannonseras ett antal föräldravikariat. Löpande kan också specifika tidsbegränsade tjänster komma att annonseras för olika typer av utvecklingsinsatser.

Kommande steg

I takt med att de nya avdelningarna går i drift påbörjas arbetet med att se över arbetssätt där så behövs. Tills annat sägs är det fortsatt samma kontaktvägar som gäller som innan.

Nästa steg i arbetet kommer omfatta kommittéer och regioner.

- Det nationella kansliet agerar inte isolerat utan samarbetar och är beroende av flera andra strukturer, så därför blir detta ett naturligt nästa steg. Hur den processen kommer se ut får vi återkomma kring, avslutar Pelle.

Publicerad: 2021-10-08

UPPTÄCK MER