Gymnastikförbundet söker förebilder inom ramen för inkludering

#jagärsvenskgymnastik på flerfärgad bakgrund

”Svensk Gymnastik är varken jämlik eller jämställd”

Forskningsgruppen Ung Livsstil (unglivsstil.org) har utvärderat hur 14 olika idrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet. Studierna omfattar 40 000 barn och ungdomar och har en svarsfrekvens på 80 procent. Enligt utvärderingen är Svensk Gymnastik varken jämlik eller jämställd och det är något vi tillsammans kan göra något åt.

Vem är den typiska svenska gymnasten?

Har du någon gång funderat över hur våra gymnaster ser ut och vilken bakgrund de har? Vilka normer, dvs oskrivna regler som finns inom gymnastiken? Vilka beteenden vi har som är typiska för gymnastiken och i vår förening?

Att ha ett så kallat normkritiskt förhållningssätt synliggör normerna och gör oss medvetna om de normer vi förhåller oss till. Detta i sin tur synliggör privilegier och definierar vem som har makt. Vi vet att 75 procent av våra aktiva identifierar sig som flickor/kvinnor och merparten har föräldrar födda i Sverige samt kommer från socio-ekonomiskt starka områden och lever utan funktionsnedsättningar.

- Normerna påverkar vem som hittar till och känner sig hemma inom Svensk Gymnastik, säger Johanna Hedgårdh, som utvecklar området inkludering på Gymnastikförbundet.

- För att attrahera fler målgrupper behöver vi lyfta goda exempel och förebilder som går utanför gymnastiknormen. Vi vill att fler ska känna igen sig och tänka att ”det där kan ju vara jag”, säger Johanna.

Varför ska vi inkludera fler och vad vinner vi på det?

Svensk Gymnastik ska enligt vår gemensamma strategi 2028 kunna leva upp till verksamhetsidén och möjliggöra för alla att kunna träna, tävla och uppleva rörelseglädje och att Svensk Gymnastik ska ses som en inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse. Vad vinner din förening på att jobba med inkludering? Johanna ger några tips:

  • Om vi anpassar aktiviteten för en individ så kommer den garanterat att passa fler.
  • Genom att visa upp mångfald kan föreningen stärka sitt varumärke och kommer att få lättare att rekrytera och behålla kompetenta tränare, ledare, medlemmar och sponsorer.
  • För att vara trovärdig behöver föreningen spegla det samhälle som den verkar i.
  • Mångfald ger fler perspektiv och kan på så sätt utveckla verksamheten mer framgångsrikt.

Hjälp oss att hitta förebilder inom Svensk Gymnastik!

Att skapa igenkänning vet vi är något som fungerar och attraherar. Därför vill vi lyfta goda exempel och förebilder som inspirerar, som går utanför normen. Vi vet att de finns inom Svensk Gymnastik.

Tipsa oss om aktiva, ledare och tränare som inte tillhör normen. Personer som är i minoritet men som kan och vill vara förebilder för andra som av olika skäl ännu inte hittat till vår idrott. Fundera utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; ålder, sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, könsidentitet, religion eller funktionsnedsättning.

Det kan vara en tjej i en mansdominerad disciplin, en aktiv med autism eller adhd, att vara ledare som kommit hit som flykting, att vara tränare och transsexuell eller gymnast och vara född med en arm.

Maila johanna.hedgardh@gymnastik.se eller använd #JAGÄRSVENSKGYMNASTIK när du taggar någon som du vill tipsa om på Instagram eller Facebook.

Vad innebär det att vara en förebild för Svensk Gymnastik?

Att vara en förebild för Svensk Gymnastik innebär att du gärna berättar om dig själv, om ditt intresse och varför du är en del av Svensk Gymnastiks breda verksamhet. Med detta hoppas vi kunna inspirera andra till att våga vara sig själva och stolt visa upp vilka som faktiskt tillhör Svensk Gymnastik, samt inspirera andra till att börja med gymnastik. Vi delar sedan denna berättelse i vår kommunikation såsom exempelvis instagram, facebook och hemsida under hashtaggen #JAGÄRSVENSKGYMNASTIK

Publicerad: 2021-10-26

UPPTÄCK MER