Alla kan gympa-kommittén blir Kommittén för paragymnastik

Paragymnastik

Alla kan gympa-kommittén kom, vid det senaste mötet den 13 november, fram till att det nu är dags att börja jobba med det nya och mer övergripande begreppet paragymnastik.

I och med funktionshinderdagen den 3 december övergår därför AKG-kommittén till att heta Kommittén för paragymnastik.

Johanna Hedgårdh som idag driver utvecklingen av paragymnastik inom förbundet välkomnar namnbytet:

- Alla kan gympa är fortfarande en viktig del av paragymnastiken och en fantastiskt grund för många föreningar som vill erbjuda gymnastikträning för personer med funktionsnedsättningar. Den nya kommitténs fokus kommer dock att bli mer övergripande såsom att bidra till att fler föreningar startar AKG, utveckla erbjudandet av nya träningsformer till målgruppen, underlätta kompetensutveckling av tränare och ledare men även se över möjligheten att tävla nationellt inom paragymnastik.

Uppdragsbeskrivningen för kommittén revideras därmed och anpassas till de syften och mål som förbundet satt upp för paragymnastiken det närmaste året dvs 2022.

- Med paragymnastik hoppas vi nu bredda vår verksamhet till att kunna nå många fler personer med funktionsnedsättningar. Paragymnastiken tror vi kommer ge oss bättre möjlighet att utvecklas i de olika disciplinerna och större möjlighet för kompetensutveckling som ger fler tränare trygghet att ta emot våra härliga gymnaster/deltagare, säger kommitténs ordförande och Alla kan gympas grundare, Birgitta Green.

Har du frågor eller är du intresserad av att vara med och utveckla paragymnastiken? Hör av dig till Johanna Hedgårdh: Johanna.hedgardh@gymnastik.se

De medlemmar som tidigare ingick i Alla kan gympa-kommittén kommer nu i stället att ingå i Kommittén för paragymnastik:

Birgitta Green, Helsingborg, GF Ling, (ordförande, grundare Alla kan gympa)
Hannah Lind, Järfällagymnasterna
Sofie Gustafsson, Umeå, Västerbottens Parasportförbund
Gisela Teltscher, Träningscentret Trelleborg
Jenny Steen, Älvkarleby GF
Lotta Nilsson, IK Eskilstunagymnasterna
Marie Svensson, Uddevalla Gymnastik & Parkour

Publicerad: 2021-11-25

UPPTÄCK MER

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer