Utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bildtext Dags att söka projektstöd

Från och med 10 december kan alla föreningar söka projektstöd för perioden 2022-2023.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025, och Svensk Gymnastik Vill.

Föreningarna kan söka stöd inom sex kategorier:

  1. Utbildning av ledare för aktiva 7–25 år, maxbelopp 30 000 kronor
  2. Arbete med föreningsmiljö, kultur och ledning, maxbelopp 50 000 kronor
  3. Paragymnastik träning och tävling, maxbelopp 40 000 kronor
  4. Inkluderingsprojekt i socioekonomiskt svaga områden, maxbelopp 40 000 kronor
  5. Inköp av redskap och träningsutrustning, maxbelopp 40 000 kronor
  6. Rese- och boendebidrag vid utbildning och tävling (endast föreningar i Region Norr, Region Mitt och Gotland (Region Öst), maxbelopp 10 000 kronor

Läs mer om projektstödet i broschyren. Pdf, 6 MB.

Har du frågor, hör av dig till: josephine.cederholm@gymnastik.se

Publicerad: 2021-12-10

UPPTÄCK MER