Information om hemsidelösning för Gymnastikförbundets föreningar

En bild

Gymnastikförbundet uppmanar alla föreningar som behöver byta hemsideverktyg att i god tid före årsskiftet se över det egna behovet. I förbundets arbete med att välja nytt verktyg inkluderas inte föreningar, men vi har listat förslag på leverantörer.

Information om hemsidelösning för Gymnastikförbundets föreningar

Bakgrunden till denna information är att Riksidrottsförbundet fattat beslut om att släcka ner Episerver IdrottOnlines hemsideverktyg vid årsskiftet 2022/2023. Föreningar har i första hand uppmanats att ta kontakt med sitt förbund. SISU-distrikten nämns också som en möjlighet att få stöd.

Vad rekommenderar vi föreningar att göra?

Gymnastikförbundet uppmanar alla föreningar som behöver byta hemsideverktyg att i god tid före årsskiftet se över det egna behovet av vad just er hemsida behöver innehålla. Ställ er frågan: Vad behöver ni på ha på er webb, vilka resurser har ni att hålla webben uppdaterad och vilken kompetens finns tillgänglig. Ju snabbare ni kommer i gång desto mindre betungande bedömer vi att arbetet blir för er. En annan uppmaning är att ta tillfället i akt att rensa bort inaktuell information.

Vad gör Gymnastikförbundet nu?

Gymnastikförbundet arbetar aktivt med att välja hemsideverktyg för förbundet och våra regioner. I det arbetet inkluderas inte en lösning för föreningar, men lite längre ner listas några förslag på leverantörer. Tidsramen är snäv och vi bedömer att behoven hos förbund respektive för förening ser olika ut. Det är några av de faktorer som ligger till grund för beslutet att inte inkludera föreningar i förbundets leverantör. Förbundet bedömer heller inte ha möjligheten att framåt bedriva den utveckling och support som ett sådant åtagande för med sig.

Leverantörer av hemsideverktyg

Vi rekommenderar att ni väljer en etablerad aktör. Detta för att säkerställa långsiktig utveckling och support, samt att det till de stora verktygen finns fler externa byråer att ev. anlita vid större ändringar. Vi listar några av de hemsideverktyg som andra medlemsföreningar använder och har uttryckt att de är nöjda med.

  • Sportadmin
  • Laget
  • Svenskalag
  • Wordpress
  • Wix
  • Sitevision
  • Umbraco

Riksidrottsförbundet, samt flera specialidrottsförbund, har valt Sitevision som nytt verktyg. I det fall ett förbund väljer Sitevision erbjuds dess medlemsföreningar att till förmånligare pris bygga sin webbplats i samma system. Eftersom Gymnastikförbundet ännu inte gjort ett val vet vi per idag inte om detta blir aktuellt för gymnastikföreningar eller inte. Liknande förutsättningar finns vid valet av Umbraco för förbundet.

När Gymnastikförbundet valt hemsideverktyg kommer det att kommuniceras och eventuella erbjudanden för föreningar medföljer då.

Frågor om RF:s beslut:

RF:s webb eller Pia Josephson, kanslichef på Gymnastikförbundet, pia.josephson@gymnastik.se.

Webbrelaterade frågor:

Emelie Hedberg, marknadsansvarig på Gymnastikförbundet,
marknad@gymnastik.se, skriv Webb i ämnesraden.

Publicerad: 2022-02-28

UPPTÄCK MER