Årets Idrottslärare 2021 har hjärtat i gymnastiken

En bild

Eva-Lena Ahlström Hermansson från Stockholm har blivit utsedd till Årets Idrottslärare 2021. Eva-Lena har varit både ledare, domare och utbildare inom gymnastiken i flera år och är idag medlem i Lingklubben.

Varje år delar Svenska Idrottslärarföreningen ut priset Årets Idrottslärare för att hylla de lärare som är en inspiration för både elever och kollegor. 2021 års pristagare är Eva-Lena Ahlström Hermansson som varit idrottslärare på Snättringeskolan i Huddinge sedan 1989. Parallellt med arbetet som idrottslärare har hon varit engagerad i gymnastiken på alla tänkbara vis. Förutom ledare inom både tävlingsverksamheten och barn- och ungdomsverksamheten har Eva-Lena varit domare på nationell nivå och utbildare för förbundets baskurs i flera år. Dessutom har hon suttit med i bland annat utbildningskommittén, och idag är hon medlem i Lingklubben.

Genom sin gymnastikbakgrund började Eva-Lena studera på Lillsveds Idrottsfolkhögskola under 80-talet, och sedan till idrottslärare på Gymnastik-och idrottshögskolan (GIH). Idag har hon varit lärare i drygt 30 år, och hon menar att hon tagit med sig mycket från gymnastiken in i sin roll som idrottslärare. Framför allt handlar det om bastänket och den röda tråden, men även den grundmotoriska träningen. För Eva-Lena har det alltid varit en självklarhet att väva in grundmotoriken i idrottslektionerna, särskilt för lågstadieeleverna. Antingen genom uppvärmning eller genom att fokusera på några rörelser per lektion.

Samtidigt ser Eva-Lena att det finns mer som skolan och föreningsidrotten har att vinna av varandra.

- Om jag lyckas väl som idrottslärare kan det innebära steget in i föreningslivet för något barn, konstaterar hon.

I skolan hinner man inte gå in på djupet i alla övningar eller idrotter. Däremot kan idrotten i skolan göra så att barn och ungdomar får upp ögonen för en idrott som de sedan söker sig till på sin fritid. På så sätt kan skolan bidra till att skapa ett intresse för livslång rörelseglädje.

Priset till Årets Idrottslärare delas ut i samband med Idrottslärarstämman i Jönköping i april.

Publicerad: 2022-03-18

UPPTÄCK MER