Svensk Gymnastik har tappat 1 000 000 deltagartillfällen under pandemin

En bild

Idag släpptes LOK-siffrorna för idrotten som helhet och gymnastiken är den idrott som efter innebandyn har tappat flest deltagartillfällen, nästan en miljon (934 875).

Att pandemin har drabbat föreningarna inom Svensk Gymnastik hårt är ingen överraskning. Det stora tappet i antal medlemmar och deltagartillfällen kom 2020. Under år 2021, som också kom att präglas av pandemin, avstannade tappet. Däremot fortsatte verksamheten i föreningarna att vara mycket ansträngd.

Utöver de siffror som Riksidrottsförbundet rapporterar om idag, vilket är aktiviteter för barn och ungdomar upp till 25 år, har Svensk Gymnastik en stor verksamhet med vuxna och seniorer, som även de påverkats negativt av pandemin med inställda aktiviteter och förlorade medlemmar.

- Läget är allvarligt. Svensk Gymnastik som är en av de största idrotterna i landet har fått ställa in en tredjedel av all verksamhet under pandemin, nästan 1 000 000 deltagartillfällen. Det är oerhörda siffror, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg.

Person balanserar mellan två räcken

Barn, unga, vuxna och seniorer inom Svensk Gymnastik har drabbats av pandemin.

Långsiktig utmaning

- Trots att glädjen är stor över att verksamheterna nu är igång utan restriktioner har gymnastikföreningarna det tufft just nu. De har under en lång period slitit med att hantera verksamheten med olika lösningar. Vi ser det i siffrorna men också i de dialoger vi har med föreningarna. Det intensiva arbetet med att planera och planera om som pågått under en så lång period tär såklart på energin. Samtidigt är vi övertygade om att med rätt förutsättningar går det att både komma tillbaka till tidigare nivåer och utvecklas vidare, fortsätter Pelle.

Nu går föreningarna in i en ny fas. Ny-eller återrekrytering av aktiva, ledare, domare och organisationsledare är tillsammans med ett ansträngt finansiellt läge det som har högsta prioritet. Det är områden som det kommer ta tid att arbeta igenom innan det ger resultat.

För att lyckas komma tillbaka och tillsammans skapa så bra förutsättningar som möjligt behöver föreningarna olika typer av stöd:

  1. Fortsatt ekonomiskt stöd till föreningslivet är avgörande för att gymnastikföreningarna fortsatt ska orka och ges möjlighet att lyfta och utveckla verksamheten.
  2. Kommunerna har en fortsatt viktig roll kopplat till anläggningsfrågan. Det är oerhört viktigt att tillgången till hallar inte blir en bromskloss eller trång sektor när våra aktiva väljer att komma tillbaka eller nya målgrupper hittar till gymnastiken.
  3. Inom Svensk Gymnastik behöver vi kraftsamla så att vi kan få nya medlemmar, att de som lämnat kommer tillbaka och samtidigt ha möjlighet att ge en vitamininjektion till alla de som kämpat under två år.

- Vi måste göra det här tillsammans, staten, kommuner, förbund och föreningar. Inom Svensk Gymnastik ska vi fortsätta göra det vi är bra på, förmedla rörelseglädje och motorisk träning. Nu gäller det att hitta tillbaka till det som engagerar mest oavsett om det är att lära sig en ny volt, se individer växa, utveckla det sportsliga eller bidra till rolig och utvecklande träning oavsett ålder, avslutar Pelle Malmborg.

FAKTARUTA SVENSK GYMNASTIK

Antal föreningar: 1 037
Antal medlemmar: 239 256
Medlemstapp 2019-2020: 9%, 23 626

Mer info:

Här hittar du mer information om hur pandemin har påverkat idrotten som helhet.

LOK-stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) är ett stöd till barn- och ungdomsidrott (7-25 år) som i huvudsak baseras på aktiviteter, i de allra flesta fall träningar.

Publicerad: 2022-03-22

UPPTÄCK MER