Ungdomsinflytande på riktigt

Deltagare Ungdomsledarprogram

Förbundsmötet 2022 blev ett lysande exempel på hur ungdomar med kloka inspel tar plats och påverkar hur Svensk Gymnastik ska styras framåtriktat.

I januari 2022 bjöd Gymnastikförbundet i samarbete med Lillsveds Idrottsfolkhögskola in till ett ledarskapsprogram för unga med fokus mot blivande organisationsledare. 15 individer antogs. Som en del av sin utbildning har de unga ledarna deltagit på förbundsmötet för att få en inblick i den demokratiska processen inom förbundet.

En av de som var på plats från utbildningen var Victoria Göransson och som också representerade Alingsås IF Gymnastik. Victoria är 18 år och tränar kvinnlig artistisk gymnastik. Hon berättar att hon tycker att det är väldigt spännande och lärorikt att vara på plats i Växjö:

- Jag tycker det är väldigt coolt att vara här och se alla viktiga personer som formar gymnastiken nu och som har format gymnastiken tidigare. De har gjort gymnastiken till det den är nu och där den utvecklats för att den ska bli bredare, mer öppen för alla och främja gymnastiken i samhället.

Victoria Göransson

Victoria Göransson, Alingsås IF Gymnastik, en av deltagarna i ledarskapsprogrammet och deltagare på förbundsmötet.

Styrelsen hade inför förbundsmötet lagt fram ett förslag om en uppdatering av förbundets stadgar med syfte att få in ett antal faktiska ändringar, men också göra dem med tidsenliga och lättlästa. Förslaget togs emot väl men det blev en diskussion om könsfördelning i regionernas styrelser, där flera förslag lades fram under mötet. Diskussionen landade i en ny skrivning: ”Regionstyrelsen ska bestå av kvinnor och män, sträva efter en lika fördelning mellan könen samt en ökad mångfald.”

Förslaget kom från Alingsås IF Gymnastik. Victoria berättar att föreningen hade en annan åsikt och tanke om det som sas och tyckte att det skulle strävas mot en annan fördelning mellan könen istället för en bestämd procentsats. Olivia Olander, tog till orda under mötet och yrkade på en ny skrivning, som senare röstades igenom av förbundsmötets deltagare.

- Det var otroligt läskigt att prata framför så många viktiga människor men jag blev bemött jättebra och det var såklart ännu roligare när förslaget även blev det som röstades fram, säger Oliva Olander.

Kommande ledarskapsprogram

- Det känns bra att det går att påverka även om man är ny. Det är inte svårt bara man har tagit sig hit och har en åsikt. Det är bra att folk är öppna för nya tankar och nya människor. Alla har varit väldigt välkomnande och intresserade över att vi har varit här, avslutar Victoria.

Gymnastikförbundet planerar för att genomföra ledarskapsprogrammet regelbundet. Det innebär att det kommer finnas en chans för fler ungdomar som vill få ökad kunskap och möjlighet att påverka att delta i kommande omgångar.

Läs mer om ledarskapsprogrammet här

Publicerad: 2022-04-26

UPPTÄCK MER