Utvecklingsmiljö för kvinnlig artistisk gymnastik 2022-2028

Bom

Gymnastikförbundet, Eskilstuna GF och Sveriges Olympiska Kommitté har samverkat under drygt 10 år för att stötta och utveckla gymnaster inom kvinnlig artistisk gymnastik. Nu presenteras en fortsättning på det samarbetet.

Under perioden har samarbetet varit starkt bidragande till medverkan på OS i London 2012, Rio 2016 och kulminerade med endast 0,033 poängs marginal till en OS-final för Jonna Adlerteg i Tokyo 2020+1. Genom perioden har alla parter uppnått en djup förståelse för utmaningarna som en ambitiös satsning innebär och har genom det fått god insikt i hur erfarenheterna bäst kan tas tillvara framåtriktat.

- Det är med utgångspunkt i tidigare erfarenheter som blicken lyfts mot 2028 med fokus på att uppnå sportslig framgång över tid. Den gemensamma ambitionen är att bistå med den kvalitet, struktur och trygghet som skapar den bästa utgångspunkten för gymnasternas inre driv och glädje vid träning och tävling på vägen mot högt uppsatta mål, säger Jonas Juhl Christiansen, elitchef på Gymnastikförbundet.

Eskilstuna GF och Eskilstuna kommun är mot bakgrund av tidigare framgångar, nuvarande sportslig nivå och mångårig elitkompetens ett självklart val. Eskilstuna erbjuder en god och tillgänglig träningsmiljö i internationell klass med goda logistiska förutsättningar och en klar målsättning att utveckla en hållbar infrastruktur.

Insatser riktade mot landslagsgymnaster

Insatserna i utvecklingsmiljön riktar sig främst mot landslagsgymnaster, där flera redan i dag har sin dagliga träning i miljön, men även aktiva som ligger nära denna nivå kommer att kunna gynnas av vissa av satsningens delar. Satsningen inkluderar följande:

  • Tid och utrymme för högkvalitativ träning med coachning i världsklass
  • Tät och kontinuerligt idrottsmedicinskt stöd
  • Riktade insatser inom idrottsnutrition, fysisk preparation och idrottspsykologi
  • Förbättrade möjligheter för gymnasters vardag utifrån ett holistiskt synsätt med primär fokus på samspelet mellan träning, skola och fritid
  • Möjlighet att ta del av miljöns erbjudande i kortare eller längre perioder för gymnaster ej bosatt i Eskilstuna
  • Kompetensutveckling och utväxling mellan ledare
  • Ökat internationellt samarbete
  • En aktiv lokal förebildsroll

- Genom satsningen är målet att gymnasterna får bättre möjlighet att uppnå sin fulla potential, att den lokala föreningsmiljön stärks, att den nationella utvecklingen får ett lyft och vår internationella konkurrenskraft förbättras, avslutar Jonas.

Publicerad: 2022-04-27

UPPTÄCK MER