Gymnastikförbundet och Unisport förlänger samarbetet

Hopp från trampolin tagen ovanifrån

Gymnastikförbundet och Unisport har en lång historik tillsammans och har valt att förlänga samarbetet i ytterligare ett år.

- Vi ser det som en stor fördel att ha med oss Unisport i vårt långsiktiga arbete med att utveckla gymnastiken och de förutsättningar vi har för träning och tävling. Tillsammans med ledarfrågan, är anläggningsfrågan det som engagerar och påverkar gymnastikens föreningar allra mest, kommenterar Johan Lindström, sponsor- och partneransvarig på Gymnastikförbundet.

En del av samarbetet handlar om att utrusta truppgymnastikens största tävlingar med redskap från LEG, som är en del av Unisport. Det skapar förutsättningar för att kunna genomföra både spektakulära och säkra tävlingar för de truppgymnaster som deltar.

Den andra delen av samarbetet handlar om att långsiktigt arbeta för ett hälsosamt samhälle, där fler och bättre träningsanläggningar för föreningarna i Sverige är en viktig förutsättning. Det handlar både om att bygga nya anläggningar samt att befintliga utrustas med bra redskap och träningsmaterial. Avtalet innebär också att föreningar, som själva köper in utrustning och redskap och är medlemmar i Gymnastikförbundet erbjuds förmånliga priser hos Unisport.

– Svensk Gymnastik gör en stor insats med att få barn och ungdomar i rörelse. Deras arbete passar perfekt ihop med vår vision som är ett hälsosammare samhälle. De senaste siffrorna kring barns hälsa är oroande och vi tillsammans med samarbetspartners arbetar aktivt för att vända den trenden, säger Tomas Jonasson, Marknadschef Unisport.

- Unisport kan och brinner för gymnastiken med ett gemensamt mål om att få fler i rörelse och därmed bidra till ett mer hälsosamt samhälle har valet att fortsätta att jobba tillsammans har varit givet, avslutar Johan Lindström.

Publicerad: 2022-05-09

UPPTÄCK MER