Gymnastiken fortsätter tappa medlemmar

Barn hänger upp och ner på en bom och gör high five 

Årsrapporterna är sammanställda och det är tydligt att Covid-19 påverkade Svensk Gymnastik även under 2021.

2020 blev ett dystert år för Svensk Gymnastik. Efter att antalet aktiva ökat under flera år blev 2020 året då trenden bröts och istället visade statistiken på en minskning av antalet medlemmar med nio procent. Nya siffror för 2021 visar tyvärr att medlemstappet fortsätter. Antalet medlemmar inom Svensk Gymnastik är nu 223 438, vilket är en minskning med ytterligare 15 818 medlemmar. Slutsatsen som går att dra är att Covid-19 påverkade verksamheten även under 2021.

Det största tappet av medlemmar ser vi i ålderskategorin 41+. Men det finns ljusglimtar bland siffrorna och det är att kurvan har planats ut i kategorierna för våra yngsta medlemmar. Det gäller kategorin för åldern 0-6 år och kategorin för åldern 7-12 år, där vi alltså inte förlorat lika många medlemmar som under 2020.

- Det är mycket tråkigt att vi har fortsatt tappa medlemmar under 2021. Samtidigt ger siffrorna för barn-och ungdomsgymnastiken mig hopp om att idrottsrörelsen trots allt inte förlorat en hel generation under de två år som pandemin har pågått, säger Gymnastikförbundets Generalsekreterare Pelle Malmborg om årets siffror.

Linjediagram med medlemsutveckling i olika ålderskategorier

Den färska statistiken visar också att antalet ledare inom Svensk Gymnastik fortsätter att minska. De 24 253 ledare som fanns inom verksamheten under 2020 nu har blivit till 22 771. Det är en oroväckande utveckling.

- Ledarna är en otroligt viktig del av verksamheten och tillsammans behöver vi hitta krafter inom rörelsen för att lyckas vända den negativa kurvan. Vi vill inte att ledarbristen ska bli en anledning till att vi inte kan få tillbaka medlemmarna som vi tappat under pandemin. För våra föreningar finns det stöd att söka, och det är viktigt att föreningarna får stöttning i ny-och återrekryteringen av ledare, säger Pelle.

Gruppträning och barngymnastik fortsatt störst

Precis som förra årets siffror visade är gruppträning och barngymnastik de verksamheter som flest föreningar erbjuder sina medlemmar. När det kommer till tävlingsdisciplinerna inom Svensk Gymnastik är truppgymnastik fortsatt störst.

Stapeldiagram med antal föreningar i respektive verksamhet

Nästan en miljon deltagartillfällen gick förlorade under pandemin, men i takt med att verksamheten allt mer öppnat upp och gått tillbaka till det normala har också deltagartillfällena återhämtat sig. Statistik över LOK-stödet visar att gymnastiken inte tappade lika många deltagartillfällen under 2021 som under 2020, och förhoppingen för 2022 är att kurvan ska återvända uppåt.

- Trots att pandemin drabbat föreningarna runt om i landet hårt så är det glädjande att se att verksamheten är igång igen. Pandemin har lärt oss att fysisk aktivitet och att röra på sig regelbundet är viktigare än någonsin för vårt välmående. Nu börjar arbetet med att få tillbaka barnen och ungdomarna till idrottsrörelsen igen. Det är ingen omöjlig uppgift när vi jobbar tillsammans, avslutar Pelle.

Publicerad: 2022-05-13

UPPTÄCK MER