Streaming av tävlingar

Filmkamera på tävling

Just nu pågår ett arbete med att se över möjligheter och tillvägagångssätt kring streaming av tävlingar inom gymnastikens alla discipliner.

Streaming av tävlingar är ett uppskattat sätt att ta del av en tävling om du inte har möjlighet att vara på plats under själva evenemanget eller vill titta på tävlingen i efterhand. Det har också varit ett sätt att sprida tävlingarna och Svensk Gymnastik till fler.

Produktionen av streamingen kostar

Gymnastikförbundet har beslutat att alla SM-tävlingar alltid ska streamas och säkerställer därför produktionen av dessa tävlingar. För alla andra tävlingar är det upp till arrangörsförening att fatta det beslutet. De får då som arrangör stå för kostnaden av produktionen. Många arrangörer har valt att streama tävlingarna, men inte alla.

Att arrangera en tävling är ett stort och omfattande uppdrag för föreningar. Även om det finns möjligheter att få intäkter via inträde, café/lotter, sponsorer osv finns det en finansiell risk. Stora delar av arrangemanget sker på ideell basis och det finns en stark önskan om att öka intäkterna till föreningen och här är den digitala sändningen ett alternativ. Detta är än mer tydligt efter pandemin. Vi ser också att det blir allt mer vanligt inom andra idrotter att ta betalt för streaming av tävlingar, matcher och cuper.

Parallellt med den finansiella risken så ökar ambitionerna, både från oss som förbund, från aktiva, föreningar och publik om att göra tävlingarna mer attraktiva, både i det fysiska och digitala formatet – och det innebär oftast ökade kostnader eller insatser. Exempel på utökade kostnader för den digitala sändningen är fler kameror/vinklar, grafik- och resultat i sändningarna, reprisering och kommentatorer. Att då kunna få en finansiering för detta genom betald streaming ökar naturligtvis intresset för arrangörer att möjliggöra streaming.

Sprida Svensk Gymnastik

Förbundets huvudsakliga kanal har varit Youtube, förutom när det gäller trampolin där vi sänder via trampolinsverige.nu (som hämtar strömmen från Youtube). Detta har vi gjort de senaste cirka 7-8 åren. Innan dess användes bland annat tjänsten Lemonwhale som var en inbäddad spelare på gymnastik.se.

Vi följer utvecklingen av hur allmänhetens mediekonsumtion förändras. En trend bland unga är att tittandet går mot korta klipp och sammandrag jämfört med långa sändningar (SVT Sportdagen 2021). Det är också vår bedömning att detta också gäller om vi vill nå ut till nya målgrupper som inte känner till gymnastiken så väl som idrott.

Det finns också en stor risk med att lägga tävlingar på Youtube med upphovsskyddad musik. Vi har flera gånger fått tävlingar blockerade på grund av det. Bakom en betalvägg slipper vi den problematiken.

Med detta som bakgrund så testar vi nu tillsammans med våra fantastiska arrangörsföreningar att ta betalt för vissa tävlingar. Prisnivåerna styr arrangörsföreningarna över och här har vi nu ett lärande i vad en rimlig nivå ligger.

Gymnastikförbundet har idag dialog med ett antal streamingbolag kring att använda deras plattform för streaming av våra tävlingar och evenemang och i några fall har Streamify och Solid Sport använts. En viktig aspekt i denna dialog är att en så stor andel som möjligt av biljettintäkten ska gå tillbaka till arrangörsförening.

Vi hoppas på förståelse under denna process. Inga beslut är fattade utan vi testar oss fram helt enkelt. Har du frågor, hör gärna av dig till marknad@gymnastik.se

Publicerad: 2022-05-13

UPPTÄCK MER