Gymnastikförbundet deltar i studie kring relativ energibrist

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet genomför under 2022–2023 forskningsprojektet Relativ energibrist i svensk idrott (REI). Projektet finansieras av Sveriges Olympiska Kommitté, Centrum för idrottsforskning samt Linnéuniversitetet.

Relativ energibrist är ett syndrom som beskriver negativa konsekvenser för hälsa och prestation på grund av ett lågt energiintag i förhållande till träningsmängden. Vid långvarig låg energitillgänglighet hämmas grundläggande fysiologiska processer som proteinsyntes och hormonproduktion med ökad risk för nedsatt fertilitet, skeletthälsa och ökad skaderisk hos både manliga och kvinnliga idrottare.

Deltagare sökes

Gymnastikförbundet deltar tillsammans med flera andra förbud i studien som vi hoppas ska kunna öka kunskapen kring relativa energibrister och närmare undersöka utbredelse och konsekvenser för prestation samt identifiera förebyggande faktorer inom gymnastiken.

Nu söker Linnéuniversitetet deltagare till projektet:

Studie i flera delar

Studien är uppdelad i tre delar där den första startar nu genom en online enkät som du kan fylla i anonymt. Om du vill delta i steg 2 och 3 framåt kan du välja att lämna dina kontaktuppgifter för senare kontakt.

Du kan läsa mer om hur hela studien går till här.

Vid eventuella frågor hänvisas i första hand till ansvarig för studien,

Anna Melin via mail; anna.melin@lnu.se eller telefon; 073 26 29 714

I andra hand kan du kontaktal Gymnastikförbundets medicinska stöd via medicin@gymnastik.se

Publicerad: 2022-06-13

UPPTÄCK MER